Aktualności

Jak wygląda przebieg licytacji komorniczej?

Licytacja komornicza to licytacja ruchomości i nieruchomości z majątku dłużnika. Przebieg tego procesu został opisany przez prawodawcę i nie można wskazać zbyt wielu odstępstw od wskazywanych praw. Licytacja komornicza posiada sztywne ramy, których należy się trzymać, a cały proces jest praktycznie pozbawiony zależności od wierzyciela czy dłużnika. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, jak przebiega cały proces licytacji komorniczej, a także dlaczego etap windykacji polubownej jest tak istotny, zanim do takiej licytacji dojdzie.

Jak uchronić się przed nieuczciwym kontrahentem

Przedsiębiorcom często zdarza się nawiązać współpracę z kontrahentem, który okazuje się nie być w pełni uczciwy. Konsekwencją zwlekania z płaceniem zobowiązań są tworzące się w firmach zatory finansowe. Istnieje możliwość zmniejszenia tego ryzyka, dzięki sprawdzaniu wiarygodności kontrahentów w rejestrach. Dlatego też powinno stosować się odpowiednie zapisy w umowie oraz poznać swoje prawo do ubiegania się o rekompensatę za długi, w sytuacji, gdy mamy do czynienia z nieuczciwym kontrahentem.

Czy współpraca z firmą windykacyjną się opłaca?

Bardzo duża grupa Polaków posiada długi. Generowane przez nie koszty związane są przede wszystkim z tym, czy są spłacane regularnie i zgodnie z ustaleniami z wierzycielem. W dzisiejszym artykule podpowiadamy, co jest bardziej opłacalne w przypadku braku płatności od kontrahentów - czekanie na spłatę długu aż do procesu sądowego czy stała współpraca z profesjonalną firmą windykacyjną. Zapraszamy!

Brak płatności od kontrahenta – najczęstsze błędy

Faktury nieopłacone w terminie to jeden z najczęściej występujących problemów u wielu przedsiębiorców. Nawarstwiające się problemy z odzyskiwaniem należności mogą mocno zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie firmy, a nawet doprowadzić do upadłości. Jakie błędy najczęściej popełniamy, gdy nasz kontrahent nie chce nam zapłacić, i jak tych błędów uniknąć?

Wcześniejsza spłata długu - czy warto?

Pożyczki i kredyty są powszechną formą finansowania działalności gospodarczej. Czy warto spłacać je wcześniej? Zrównoważenie inwestycji i zobowiązań, dopasowane do realnych możliwości, jest jednym z największych wyzwań prowadzenia firmy, może bowiem dać ogromne szanse na rozwój, jednak źle prowadzone zobowiązania mogą doprowadzić do upadku zarówno małą, jak i dużą firmę. Więcej na ten temat w dzisiejszym artykule - zapraszamy.

wykup długu

Jak firma windykacyjna może wejść w posiadanie czyjegoś długu

Windykacja zaległych należności jest niezbędna, aby każda firma mogła dalej funkcjonować. Nieuiszczanie wpłaty przez zadłużonego może sprawić, że firma straci płynność finansową. To dlatego działania firmy windykacyjnej są tak istotne. W dzisiejszym artykule przedstawiamy szczegóły dotyczące funkcjonowania firm windykacyjnych a także wejścia w posiadanie długu przez firmę windykacyjną.

EWRA a społeczna odpowiedzialność biznesu

W związku z udziałem EWRY w kolejnej edycji Mentoringu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, organizowanym przez Centrum Współpracy z Biznesem UE oraz Biuro Karier UE, zostaliśmy również poproszeni o współudział w tworzeniu książki, która powstała z okazji 10-lecia programu.

Jak Polacy oszukują komorników

Polacy potrafią znaleźć wiele sposobów, aby oszukać komornika. Nie jest to odpowiednie zachowanie, jednakże jest często praktykowane. W dzisiejszym artykule przedstawiamy najpopularniejsze sposoby, które stosują Polacy próbujący przechytrzyć komornika. Niestety, uciekanie od spłacenia długu jest jednym z najgorszych możliwych postępowań, które może zastosować dłużnik w czasie postępowania egzekucyjnego, dlatego zaznaczamy, jak ważną rolę w zakresie długów odgrywa odpowiednio poprowadzona windykacja.

Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych

Obecnie często zdarza się, że wierzyciel dowiaduje się o skorzystaniu przez dłużnika z upadłości konsumenckiej bądź uproszczonej restrukturyzacji w momencie, gdy zatrudnienie prawników w celu dochodzenia swoich należności jest już absolutną koniecznością a szansa na odzyskanie pieniędzy jest bardzo mała. Jednak wraz z końcem tego roku sytuacja zmieni się na korzyść wierzyciela dzięki Krajowemu Rejestrowi Zadłużonych. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy szczegóły w tym zakresie.

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

W dzisiejszym artykule chcielibyśmy naświetlić problem niedokładnej znajomości nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Najnowsza nowelizacja Ustawy nakłada na przedsiębiorców wiele obowiązków i restrykcji w przypadku opóźnień, jednak detale nie są jeszcze powszechnie znane wśród właścicieli firm.

Wyłudzenia gospodarcze – jak się przed tym uchronić?

Lata doświadczenia w branży windykacyjnej pozwoliły nam zaobserwować wiele problemów poza sprawami zaległości płatniczych, z jakimi borykają się nasi Klienci. Od ponad 5 lat regularnie docierają do nas historie poważnych wyłudzeń gospodarczych, które zagrażają naszym Klientom. W naszym dzisiejszym artykule chcielibyśmy naświetlić ten problem i podpowiedzieć, jak ustrzec się przed taką sytuacją.

Podziękowanie za udział w międzynarodowym projekcie badawczym

Oprócz codziennej działalności związanej z windykacją, EWRA regularnie angażuje się w dodatkowe aktywności. Należy do nich nie tylko działalność charytatywna, jaką staramy się propagować, lecz także działalność naukowa. Szczegóły w dzisiejszym wpisie - zapraszamy!

Jak spłacać długi gdy brakuje na to pieniędzy

Branża windykacyjna to jedna z tych branż, na które Covid ma ogromny wpływ. Ilość windykowanych przez nas firm, które nie dysponują środkami pieniężnymi na spłatę długów, rośnie z miesiąca na miesiąc. W dzisiejszym artykule podpowiadamy, jakie alternatywne rozwiązania mogą pomóc w tej sytuacji.

Wesprzyj ratowanie zwierząt przekazując 1% podatku

W związku z nadchodzącym rocznym rozliczeniem PIT zachęcamy do przekazania 1% swojego podatku na wsparcie Stowarzyszenia Ekostraż. Zebrane środki zostaną spożytkowane na pomoc wszystkim cierpiącym zwierzętom z Dolnego Śląska, które przyjdzie Stowarzyszeniu mieć pod swoją opieką.

EWRA uczestnikiem programu „Mentoring dla Studentów”

W imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uprzejmie zapraszamy Studentów/-ki i Absolwentów/-ki do udziału w programie „Mentoring dla Studentów”. Jest to doskonała okazja do zaplanowania swojej kariery zawodowej pod okiem doświadczonego Mentora – Prezesa EWRA Sp. z o.o. – Macieja Ziemskiego.

Dokumenty przydatne do rozpoczęcia windykacji sądowej i egzekucyjnej

W naszym ostatnim artykule pisaliśmy o tym, jakie dokumenty mogą przydać się do rozpoczęcia windykacji polubownej, od której warto rozpocząć, podejmując próbę odzyskania zaległych należności od kontrahenta. Jeśli windykacja polubowna nie przyniesie efektu, sprawę zaległości płatniczych można skierować do sądu i w ten sposób wyegzekwować swoje należności. W dzisiejszym artykule skupimy się na tym, jakie dokumenty mogą się przydać w trakcie windykacji sądowej i egzekucyjnej.

Dokumenty przydatne do rozpoczęcia windykacji polubownej

Windykację możemy sklasyfikować w trzech podstawowych fazach: windykacja polubowna, sądowa i egzekucyjna. W dzisiejszym artykule skupimy się na windykacji polubownej i wyjaśnimy, jakie dokumenty mogą być przydatne do jej rozpoczęcia, jeśli nasz kontrahent spóźnia się z płatnościami.

Jak zwindykować zaległe odsetki?

Opóźnienia w płatnościach od kontrahenta to klasyczny wstęp do rozpoczęcia windykacji. Odsetki za opóźnienie w płatnościach to nic innego, jak pewnego rodzaju kara dla dłużnika i jednocześnie rekompensata dla wierzyciela. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy komu przysługują odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, jak należy je obliczyć oraz na czym polega ich windykacja.

nota obciążeniowa

Czym jest nota obciążeniowa i jak ją wystawić?

Nota obciążeniowa jest spotykana w obrocie gospodarczym znacznie rzadziej, niż faktura. Nota obciążeniowa, zwana też często notą księgową, to prosty dokument wystawiany w celu wykazania operacji, których przedsiębiorca nie może wykazać za pomocą faktury. W skrócie – nota obciążeniowa dokumentuje przychody lub koszty, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Z punktu widzenia odzyskiwania należności nota obciążeniowa może być wystawiona przez wierzyciela, aby naliczyć karę umowną i / lub odsetki w przypadku nieterminowej płatności lub niedotrzymania umowy.

Największe patologie w branży windykacyjnej w Polsce

Branża windykacyjna w Polsce okryła się złą sławą przez popularne działania względem dłużników, które często nie mają nic wspólnego z profesjonalizmem. Wielokrotnie można usłyszeć w mediach dramatyczne opowieści o niewinnych dłużnikach i bezdusznych windykatorach lub komornikach, którzy zastraszają biednych ludzi, a następnie odbierają im dobytek życia. Dziś opisujemy jakie patologie występują w naszej branży najczęściej, a także jak znaleźć złoty środek, jeśli nasi kontrahenci rzeczywiście zalegają z płatnościami.

Czym jest uznanie długu przez dłużnika?

Uznanie długu przez dłużnika jest oficjalnym potwierdzeniem z jego strony, że jest świadom istnienia konkretnego długu względem wierzyciela, czyli osoby, której niniejszy dług się należy. W dzisiejszym artykule opisujemy jaką formę może przybrać uznanie długu, a także jakie ma skutki prawne.

bankructwo

Jak uchronić firmę przed bankructwem

Temat bankructwa firmy jest bardzo złożony i obszerny. Dziś poruszamy temat bankructwa w telegraficznym skrócie, ponieważ sytuacja na rynku, spowodowana koronawirusem, jest bardzo niestandardowa i w przypadku wielu branż niesie za sobą bardzo negatywne konsekwencje. Spadek popytu, ograniczenia rządowe czy problemy z kontrahentami to zaledwie czubek góry lodowej w zakresie piętrzących się problemów. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy wspomnieć o najczęstszych błędach, jakie mogą przyczynić się do upadku firmy, szczególnie w okresie pandemii.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku, a wraz z nim obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy przypomnieć o zmianach wprowadzonych wraz z początkiem tego roku w zakresie ulgi na złe długi w podatku dochodowym.

windykacja zagraniczna

Windykacja długu od zagranicznego kontrahenta

W dzisiejszym artykule chcielibyśmy poświęcić uwagę kwestii współpracy z kontrahentami zagranicznymi, a także windykacji potencjalnych długów w przypadku braku płatności za sprzedany towar lub usługę. Przede wszystkim – windykacja i egzekucja długu zagranicznego często jest bardziej czasochłonna i trudniejsza, niż w przypadku długu pochodzącego z Polski, jednak jest możliwa. Zarówno, jak w przypadku windykacji prowadzonej w Polsce, w windykacji zagranicznej czas odgrywa kluczową rolę.

necocjacje z windykatorem

Dlaczego dłużnik chętniej rozmawia z windykatorem niż z wierzycielem

Jedną z najczęstszych obaw, którymi kierują się przedsiębiorcy, zanim zlecą opiekę nad swoimi należnościami profesjonalnej firmie windykacyjnej, jest to, że ich kontrahent – dłużnik – nie będzie chciał rozmawiać z windykatorem w przypadku opóźnienia w płatnościach. Praktyka pokazuje jednak, że w większości przypadków dzieje się zupełnie odwrotnie, mianowicie dłużnik zwykle chętniej rozmawia z windykatorem, niż bezpośrednio z wierzycielem. Dziś chcielibyśmy obalić mit na temat niechęci do pracowników windykacji i wyjaśnić dlaczego taka obawa jest niesłuszna.

Jakie długi nie ulegają przedawnieniu?

Jeśli biernie czekamy na to, by oddano nam zaległe należności, po pewnym czasie możemy się bardzo rozczarować, bowiem długi ulegają przedawnieniu. Dzięki temu w określonych przypadkach dłużnik może pozbyć się „problemu”, a przedawnieniu ulega tak naprawdę większość długów. Istnieje jednak kilka rodzajów długów, które nie przedawniają się nigdy.

Odzyskiwanie należności od jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza (w skrócie JDG) to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia firmy. Tak samo jak w przypadku dużych spółek, tak i w przypadku JDG, może dojść do opóźnień w płatnościach względem kontrahentów. W dzisiejszym artykule opisujemy, z jakim poziomem odpowiedzialności w zakresie zobowiązań między firmami mamy do czynienia w przypadku kontrahenta, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Rekompensata za opóźnienie w płatnościach

Czy wiesz, że za opóźnienie w płatnościach od swojego kontrahenta masz prawo ubiegać się o rekompensatę? Wysokość takiej rekompensaty zależeć będzie od wartości odzyskiwanej należności, może ona jednak wynieść nawet 100 euro. Jest ona pewnego rodzaju karą dla dłużnika i tym samym rekompensatą dla wierzyciela.

Czy dłużnik może odwlekać płatność z powodu pandemii?

W obliczu koronawirusa i problemów finansowych wiele firm zamroziło swoje płatności, nie regulując ich z kontrahentami w terminie. Powoływanie się na trudną sytuację z powodu pandemii jest od paru miesięcy bardzo często wykorzystywane przy negocjacjach w sprawie zaległych płatności. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy zwrócić uwagę na to co można zrobić czekając na swoją zaległą płatność i słysząc taki argument.

Czy dane dłużnika mogą być upublicznione?

Twój kontrahent zwleka z płatnością dla Ciebie i zastanawiasz się nad upublicznieniem jego danych? Dziś w naszym artykule poruszamy temat upubliczniania danych – czy i jak można to zrobić, aby nie naruszyć przepisów prawa. W Polsce istnieje zarówno kilka BIGów, jak i kilka giełd długów. Ważne jednak, aby do upublicznienia danych naszego dłużnika wybrać miejsce rzetelne i cieszące się wieloletnim zaufaniem przedsiębiorców. O tym, na czym polega wystawienie na giełdzie długu na sprzedaż, pisaliśmy w jednym z naszych poprzednich artykułów.

Dlaczego skuteczność windykacji spada wraz z upływem czasu?

Gdy kontrahent zwleka z płatnością dla Twojej firmy, bierność jest w takiej sytuacji najgorszą z możliwych opcji. Niestety – często praktykowaną. Brak działań z Twojej strony jest nie tylko cichym przyzwoleniem na przekraczanie ustalonych terminów; może doprowadzić nawet do przedawnienia należnego Ci zobowiązania (a w tym momencie całkowicie je stracisz). (,,,) Dlaczego czas ma kluczową rolę w przypadku odzyskiwania należności?

Jak przebiega proces windykacji sądowej?

Windykacja sądowa ma miejsce, kiedy sposoby na odzyskanie należności w sposób polubowny nie przynoszą skutku. Niestety, czasem mimo największej staranności, dłużnicy nie są w stanie spłacić swoich długów, zdarza się również, że takich płatności unikają. Przychodzi wówczas moment na podjęcie bardziej radykalnych metod i skierowanie takiej sprawy na drogę postępowania sądowego.

Na czym polega sprzedaż długu? Kiedy warto sprzedać dług?

Problemy finansowe w firmie to powszechny temat, który wraca w naszych artykułach regularnie. Piszemy o tym często, ponieważ nieodpowiednie zarządzanie finansami może doprowadzić nawet do upadku firmy. W sytuacji braku płatności ze strony kontrahenta możemy skierować sprawę do windykacji lub sprzedać dług. Na czym dokładnie to polega?

Świętujemy 10-te urodziny Stowarzyszenia Ekostraż!

Dziś trochę mniej branżowo, a bardziej prywatnie i od serca. Z wielką radością wspominamy niedawno świętowane 10-te urodziny Stowarzyszenia EKOSTRAŻ, które od wielu lat stale wspieramy. Dziękujemy za słowa uznania. Oprócz dbania o sprawy naszych Klientów, staramy się wspierać bardziej bezbronne istoty.

Jak rozpoznać nieuczciwego kontrahenta?

Prowadzisz firmę lub zajmujesz w pracy ważne stanowisko i notorycznie trafiasz na kontrahentów, którzy nie płacą Ci w terminie? Przykra prawa jest taka, że w Polsce opłacanie faktur w terminie nie uchodzi za standard, a problemy z terminowymi płatnościami ma zdecydowana większość przedsiębiorców.

Najczęściej używane pojęcia w windykacji

Z roku na rok windykacja w Polsce jest coraz bardziej powszechnym sektorem. Mimo tego, dla wielu osób pojęcia i zwroty stosowane w windykacji nie zawsze są w pełni zrozumiałe. W związku z tym postanowiliśmy wybrać najpopularniejsze z nich i opisać ich znaczenie.

Co zrobić gdy otrzymasz przedsądowe wezwanie do zapłaty?

W dzisiejszym poście chcielibyśmy omówić jedno z najpopularniejszych pism, wysyłanych w przypadku zadłużenia – mowa o przedsądowym wezwaniu do zapłaty. Jest ono tak naprawdę ostatnią próbą odzyskania od dłużnika zaległej płatności przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Jak należy postępować, kiedy otrzymasz takie wezwanie?

Praca w windykacji - fakty i mity

W jednym z ostatnich artykułów pisaliśmy o mitach dotyczących windykacji. Dziś chcielibyśmy poruszyć ten sam temat, jednak od wewnątrz, tj. jak wygląda praca w windykacji, a jak zdecydowanie NIE wygląda. Z jakimi mitami dotyczącymi pracy w windykacji możemy spotkać się najczęściej?

02072020

Unikanie płatności – jakie wymówki słyszymy najczęściej?

Przykry fakt jest taki, że naprawdę wielu przedsiębiorców, o ile nie boryka się z takim problemem na co dzień, przynajmniej raz na jakiś czas miewa trudności z odzyskaniem należności od swojego kontrahenta. Aby uniknąć spłaty, dłużnicy, którzy notorycznie spóźniają się z płatnościami, stosują szereg wymówek i argumentów na swoje usprawiedliwienie. Jak sobie z tym poradzić? Poniżej przedstawiamy wymówki, które sami najczęściej słyszymy od dłużników.

PracaKomornika

Na czym polega praca komornika?

Pojęcie komornika pojawia się bardzo często w branży windykacyjnej. Postanowiliśmy więc poświęcić uwagę temu stanowisku, aby dokładnie opisać zakres praw i obowiązków komornika. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, działającym na terenie określonego sądu rejonowego, przy którym jest powołany.

WindykacjaMity

Windykacja – najczęściej spotykane mity

Windykacja w Polsce jest obarczona negatywnym wizerunkiem i wieloma przekonaniami, które z rzeczywistością nie mają nic wspólnego. Na hasło „windykator” niejedna osoba reaguje nerwowo. Takie postrzeganie tego zawodu wynika często z niewiedzy. Windykator reprezentuje przecież podmiot, który próbuje w uczciwy sposób odzyskać należne mu pieniądze. Dodatkowo – może pomóc wyjść z długów komuś, kto przez złe decyzje i brak dbałości o płynność finansową wpadł w tarapaty i tych zobowiązań nie jest w stanie spłacić.

wpis8

Czym kierować się przy wyborze firmy windykacyjnej?

Brak płynności finansowej może doprowadzić do poważnych problemów, a nawet do bankructwa. Częstą przyczyną zaburzenia płynności finansowej jest nieterminowa spłata należności lub jej częściowy brak ze strony kontrahentów. Rozwiązaniem takich problemów może być nawiązanie stałej współpracy z firmą windykacyjną, która będzie stale monitorować płatności w firmie, a w przypadku opóźnień zajmie się windykacją kontrahenta w sposób legalny i profesjonalny. Na co warto zwrócić uwagę, poszukując firmy windykacyjnej do stałej współpracy?

wpis7

Co zrobić, gdy w firmie brakuje pieniędzy?

10, 15, 20, 25… Prowadzisz firmę i na samą myśl o tych konkretnych dniach miesiąca jesteś zestresowany, bo wiesz, że kolejny raz nie opłacisz podatków i ZUS-u na czas? Pracujesz po kilkanaście godzin dziennie, a środków na koncie wciąż nie wystarcza na pokrycie bieżących płatności? Gdzie zatem są pieniądze, które teoretycznie powinny być dostępne, a nieustannie ich brakuje?

wpis6

Jak koronawirus wpłynął na rynek windykacji?

Koronawirus dotyka obecnie praktycznie cały świat. W szczególności odciska swoje piętno na świecie biznesu. Wiele firm jest obecnie w głębokim kryzysie przez zaburzenia płynności finansowej, spowodowane przestojem w obrotach. Taka sytuacja w znaczący sposób wpływa na rynek windykacji, ponieważ coraz więcej firm zaczyna dbać o terminowe płatności od swoich kontrahentów już zawczasu, aby samemu nie popaść w spiralę długów.

wpis5

Co zrobić, kiedy Twój kontrahent nie płaci?

Kolejna faktura nieopłacona w terminie… Brzmi znajomo? Niestety problem z terminową płatnością ze strony kontrahentów spotyka wielu przedsiębiorców. Co najgorsze, tego typu problem może spowodować zaburzenie płynności finansowej, jeżeli przedsiębiorca nie zareaguje na czas. Co robić w przypadku takiej sytuacji?

Wpis4

System EC Easy Collect WIND w zarządzaniu należnościami

W naszych postach bardzo często przewija się temat zarządzania należnościami. Jest to naszym zdaniem jeden z ważniejszych aspektów zarządzania finansami przedsiębiorstw. Zarządzanie należnościami to nic innego jak sprawowanie kontroli nad płatnościami od naszych kontrahentów. Co istotne – terminowymi płatnościami. W Ewrze oferujemy naszym Klientom możliwość korzystania z Systemu EC Easy Collect WIND w tym aspekcie.

Ekostraż foto

Czy wiesz, że EWRA to nie tylko windykacja?

Oprócz codziennych obowiązków związanych z obsługą naszych Klientów w zakresie windykacji, staramy się również wykraczać poza biznesową codzienność, robiąc coś dobrego dla innych. Już od kilku lat regularnie wspieramy stowarzyszenie Ekostraż, poprzez zbiórki środków na karmę dla zwierząt, a nawet udało nam się zbudować na Walentynki drogę dojazdową do siedziby fundacji.

Wpis3

Czym jest płynność finansowa firmy?

W naszych artykułach bardzo często pojawia się pojęcie płynności finansowej. Płynność finansowa firmy to nic innego, jak jej wypłacalność, czyli zdolność do zakupu towarów i usług potrzebnych do codziennego funkcjonowania, jak również do spłacania bieżących zobowiązań.

Wpis2

Jakie prawa przysługują windykatorowi?

Niedawno pisaliśmy o obowiązkach windykatora. Dziś chcielibyśmy zwrócić uwagę na jego prawa. Windykator, wykonując zawodowe obowiązki, musi przestrzegać przysługujących mu praw i kategorycznie nie może wychodzić poza obszar swoich kompetencji. Należy bowiem zawsze pamiętać, że windykator nie jest funkcjonariuszem państwowym, a co za tym idzie – nie przysługują mu uprawnienia komornika, policjantów czy też przedstawicieli prokuratury i sądu.

Wpis1

Windykacja w czasie epidemii

Dziś kilka słów na temat tego, co dzieje się obecnie na rynku windykacyjnym. Epidemia spowodowana koronawirusem ma wpływ nie tylko na kwestie zdrowotne obywateli. Wielu przedsiębiorców, którzy bardzo często są osobami odpowiedzialnymi za tworzenie miejsc pracy, wchodzi właśnie w coraz głębszy kryzys, związany z ograniczeniami narzuconymi przez rząd. W tym czasie dla przedsiębiorców szczególne znaczenie ma proces odzyskiwania swoich należności od kontrahentów.

Wpis

Jakie obowiązki ma windykator?

Podstawowym obowiązkiem windykatora, jak sama nazwa wskazuje, jest windykacja. Polega ona przede wszystkim na udzielaniu pomocy w odzyskiwaniu długów i należności od dłużników. Ze względu na zakres pracy wiele osób myli osoby zajmujące się windykacją z komornikami. Jednak w przeciwieństwie do tej grupy zawodowej windykator nie ma zamiaru zająć majątku dłużnika.

Wpis-01042020

Jak wygląda przebieg procesu windykacyjnego?

Proces windykacyjny zasadniczo przebiega w trzech etapach. Sprawdź jak wygląda każdy z nich, czytając załączony wpis.

Wsparcie

Program wsparcia przedsiębiorców

Firma EWRA we współpracy z Polskim Związkiem Zarządzania Wierzytelnościami udzieli wsparcia polskim przedsiębiorstwom w zakresie utrzymania płynności finansowej. Pomoc spółki EWRA polega na bezpłatnym udzielaniu porad w ramach infolinii oraz mailowo. Dowiedz się więcej, czytając wpis.

infografika

Informacja w związku z koronawirusem (COVID-19)

Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną w kraju, spółka EWRA w pełni respektuje zalecenia władz centralnych i począwszy od dnia 16.03 praca wszystkich pracowników odbywa się w trybie home-office. Oznacza to, iż nasze obowiązki, związane z dochodzeniem należności na Państwa rzecz, wykonujemy bez zmian, pozostając do Państwa dyspozycji.​

zjazd

EWRA w windykacji zagranicznej - stowarzyszenie E-Iure

Czy wiesz, że nasza spółka zajmuje się również windykacją zagraniczną? EWRA jest jedyną polską spółką posiadającą status członka w stowarzyszeniu E-iure, zrzeszającym renomowane firmy prawnicze na arenie międzynarodowej.

Happy young couple shaking hands for a financial agreement

Kim tak naprawdę jest windykator?

Praca windykatora nie kojarzy się pozytywnie. Pierwszymi skojarzeniami wielu osób, gdy usłyszą słowo „windykator”, są: komornik sądowy, zabranie ciężko zarobionego majątku czy też trafienie na listę Krajowego Rejestru Długów. Należy podkreślić, że tak nieprzychylna opinia o windykatorach mija się z prawdą.

art1

Zalety wdrożenia monitoringu należności

Czym jest monitoring należności i dlaczego warto wdrożyć go w Twojej firmie?

Monitoring należności to działania, które mają na celu niedopuszczenie do nieterminowych wpłat od naszych kontrahentów.