EC Easy Collect WIND

Rozwiązanie dla windykacji, system kompleksowego zarządzania należnościami, który powstawał przy aktywnym udziale praktyków windykacji, zarówno z sektora B2C na B2B. Spółka EWRA oferuje Państwu możliwość korzystania z całości proponowanych przez nas rozwiązań lub użytkowanie tylko wybranych modułów programu.

Wybrane moduły systemu EC Easy Collect

Profesjonalne zarządzanie relacjami z Klientem, dedykowany dla pionów handlowych oraz managementu. Wspomaga zarządzanie na każdym etapie relacji z Klientem, od rozpoczęcia rozmów handlowych po obsługę ewentualnych reklamacji. Połączony z kalendarzem i raportami pozwala na pełną kontrolę procesów oraz ocenę efektywności.

Prewindykacyjne narzędzie oparte na zaawansowanych rozwiązaniach systemowych, dostosowywane do wewnętrznych procesów Klienta. Idealne rozwiązanie wspomagające cash-flow przedsiębiorstwa. Dzięki zautomatyzowaniu procesów (połączenie z bankowością elektroniczną, korespondencja seryjna, generowanie pism, automatyczne powiadomienia) pozwala na ograniczenie udziału czynnika ludzkiego przy jednoczesnym wzroście skuteczności. Moduł pozwala również stworzyć sztywny workflow dla konkretnych zleceń lub zbioru spraw.

Najważniejszy moduł każdej firmy windykacyjnej. Poza niezbędnymi elementami związanym z profesjonalną rejestracją przebiegu negocjacji takimi jak rejestracja czynności i ich skutku, moduł jest połączony z krótko i długoterminowym planem pracy. Moduł Windykacja Polubowna zawiera również szereg narzędzi wspomagających proces windykacji takich jak automatyczne powiadomienia sms, szablony pism (w tym wezwań), obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej czy automatyczne rozliczanie wpłat. Klient otrzymuje również możliwość stworzenia sztywnego workflow.

Moduł uzupełniony jest o systemowe działania pozwalające na import danych od Klienta do systemu, bez konieczności ich ręcznego wprowadzania. Uzupełnieniem modułu Windykacja Polubowna jest kompleksowe raportowanie zarówno w zakresie czynności operatorów oraz skuteczności działań, jak i analiz przeznaczonych dla Klienta.

Narzędzie wspomagające procedowanie spraw na etapie sądowym, począwszy od etapu przygotowania pozwu. Pełna integracja z Elektronicznym Postępowaniem Upominawczym pozwala na sprawną współpracę z e-Sądem, a obsługa wszystkich przewidzianych polską procedurą trybów i etapów pozwala dopasować system do konkretnej sprawy. Poza kompleksowym zarządzaniem danymi oraz zarządzaniem czynnościami (w tym harmonogram rozpraw), moduł wspomaga gromadzenie i archiwizację dokumentów powstałych na etapie sądowym, a integracja z długoterminowym planem zadań wspomaga efektywne zarządzanie czasem. Moduł uzupełniony o raportowanie staje się kompleksowym narzędziem do zarządzania i kontroli przebiegu etapu sądowego.

Profesjonalne wsparcie obsługi spraw na etapie egzekucji komorniczej. Analogicznie do modułu Windykacja Sądowa zawiera komplet rozwiązań dostosowanych do polskiego prawa. Poza wsparciem dla efektywnego zarządzania czynnościami oraz dokumentacją, moduł pozwala na dokładną kontrolę terminowości oraz pełną analitykę.

Narzędzie niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. Uzupełnienie oprogramowania EC Easy Collect o funkcjonalności fakturowania i analiz księgowych pozwala na wystawianie dokumentów księgowych w ramach jednej aplikacji. Automatyczny import bazy Klientów do bazy odbiorców faktur to oszczędność czasu i kosztów.

Pełna analityka pozwalająca na kontrolę a także ocenę i wzrost efektywności każdego z obsługiwanych przez EC Easy Collect procesów. EC Easy Collect posiada funkcjonalność raportowania każdej zaewidencjonowanej zmiennej oraz zestawiania ze sobą dowolnych parametrów. Zgodnie ze standardami spółki EWRA moduł ten jest przed uruchomieniem dostosowywany do potrzeb konkretnego odbiorcy.

Dedykowany dla przełożonych moduł, monitorujący pracę podległego zespołu zarówno w czasie rzeczywistym jak i w określonych przedziałach czasowych. Ewidencja logowań, aktywności operatora a także efektywność i ilość wykonywanych czynności czyli narzędzie niezbędne dla każdego managera.
Rozwiązania zastosowane w oprogramowaniu EC Easy Collect znajdują również zastosowanie w jednostkach wewnętrznych przedsiębiorstwa, odpowiedzialnych za kontrolę należności. Poszczególne moduły programu znajdują zastosowanie w zależności od rozmiarów i zakresu obowiązków danej jednostki.

Rozwiązania zastosowane w oprogramowaniu EC Easy Collect znajdują również zastosowanie w jednostkach wewnętrznych przedsiębiorstwa, odpowiedzialnych za kontrolę należności.

Poszczególne moduły programu znajdują zastosowanie w zależności od rozmiarów i zakresu obowiązków danej jednostki.