Jak zwindykować zaległe odsetki?

Opóźnienia w płatnościach od kontrahenta to klasyczny wstęp do rozpoczęcia windykacji. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy czym dokładnie są odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, komu przysługują, jak należy je obliczyć oraz na czym polega ich windykacja.

Odsetki za opóźnienie w płatnościach to nic innego, jak pewnego rodzaju kara dla dłużnika i jednocześnie rekompensata dla wierzyciela. Odsetki przysługują wierzycielowi, jeśli spełnione są dwa podstawowe warunki:

  • wierzyciel spełnił swoje świadczenie (zobowiązanie) względem kontrahenta – np. wydał sprzedany towar lub zrealizował ustaloną usługę,
  • kontrahent (dłużnik) nie zapłacił za wyżej wymieniony towar lub usługę w ustalonym czasie.

W tym aspekcie nie mają znaczenia okoliczności, jakie przyczyniły się do opóźnienia należnej płatności. Odsetki można naliczyć niezależnie od tego, dlaczego nasz kontrahent nie płaci. Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych są regulowane przez ustawę z dn. 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wysokość odsetek wynosi obecnie:

  • 8,1% w skali roku dla transakcji handlowych, w którym dłużnikiem jest podmiot publiczny będący jednocześnie podmiotem leczniczym,
  • 10,1% w skali roku dla pozostałych transakcji handlowych.

Zatem na wysokość odsetek wpływ mają 3 aspekty:

  • ustawowa wysokość odsetek w zależności od kontrahenta (8,1% lub 10,1%),
  • czas trwania opóźnienia,
  • kwota należności.

Zwykle odsetek dochodzi się wraz z kwotą długu jednocześnie. Odsetek można domagać się również osobno, szczególnie, gdy dłużnik uregulował płatność ale bez odsetek.

Oprócz odsetek warto pamiętać, że wierzycielowi przysługuje również prawo do rekompensaty za opóźnienie w płatnościach. Więcej na ten temat w jednym z naszych poprzednich wpisów.

W przypadku opóźnienia w płatnościach warto podjąć działania windykacji polubownej, opartej na próbie ustalenia z dłużnikiem sensownego rozwiązania bez kierowania sprawy do sądu, czyli harmonogramu spłat ze strony dłużnika. Dopiero, gdy działania związane z windykacją polubowną nie przyniosą skutku, sprawę warto przekierować na drogę postępowania sądowego.

Jedno jest pewne – wzrastająca kwota odsetek zwykle nie jest dla dłużnika motywacją do spłaty swojego zobowiązania. Kluczowym aspektem, jaki często podkreślamy w naszych artykułach, jest w tym przypadku czas. Im szybciej podejmiemy działania względem kontrahentów, którzy zalegają z płatnościami, tym większa szansa na odzyskanie tych długów.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł był pomocny. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu osobistego.

Zespół EWRA Sp. z o.o.