Windykacja – najczęściej spotykane mity

Windykacja w Polsce jest obarczona negatywnym wizerunkiem i wieloma przekonaniami, które z rzeczywistością nie mają nic wspólnego. Na hasło „windykator” niejedna osoba reaguje nerwowo. Takie postrzeganie tego zawodu wynika często z niewiedzy. Windykator reprezentuje przecież podmiot, który próbuje w uczciwy sposób odzyskać należne mu pieniądze. Dodatkowo – może pomóc wyjść z długów komuś, kto przez złe decyzje i brak dbałości o płynność finansową wpadł w tarapaty i tych zobowiązań nie jest w stanie spłacić. Częstym błędem w takiej sytuacji jest unikanie windykatora, co wyłącznie potęguje problemy finansowe. Poniżej prezentujemy najczęściej występujące w opinii publicznej przekonania, które nie są prawdziwe.

1.      Windykator i komornik to to samo – NIEPRAWDA

Windykator to osoba, której zadaniem głównym jest podjęcie próby ustalenia harmonogramu spłaty długu – bez udziału sądu. „Kontakt ze strony windykatora oznacza, że jeszcze mamy czas na polubowną spłatę długu i została nam zaoferowana pomoc w rozwiązaniu kłopotu. Dzięki indywidualnemu podejściu oraz narzędziom otrzymanym od takiego specjalisty finansowego, osoba zadłużona ma poczucie, że nie jest sama ze swoim problemem” – wyjaśnia Maciej Ziemski, prezes spółki EWRA. Brak terminowych płatności może skutkować wpisaniem osoby lub firmy na listę dłużników. Warto zatem na bieżąco dbać o płynność finansową w swojej firmie, a jeśli dojdzie do jej zaburzenia i braku terminowych spłat, nie należy bać się kontaktu ze strony windykatora.

Komornik natomiast jest podmiotem działającym przy współpracy z sądem rejonowym. Jego zadaniem jest wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne. Kontakt ze strony komornika oznacza, że zaległymi zobowiązaniami zajmuje się sąd. Zanim do tego etapu dojdzie, warto podjąć próbę polubownego rozwiązania kwestii zadłużenia, właśnie przy współpracy z windykatorem.

2.      Windykator i komornik mają te same uprawnienia – NIEPRAWDA

Różnica uprawnień windykatora i komornika wynika z różnic opisanych powyżej. Komornik ma prawo do egzekwowania zadłużenia w sposób ustalony przez sąd. Windykator jest natomiast uprawniony do kontaktu i podjęcia próby ustalenia, w jaki sposób zaległości płatnicze mogą zostać rozwiązane pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem (tj. osobą lub firmą, która próbuje odzyskać należne pieniądze).

3.      Kontaktu z windykatorem lepiej unikać – NIEPRAWDA

Kontakt z windykatorem jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy inna firma jest nam dłużna pieniądze, a także wtedy, kiedy to my jesteśmy je komuś winni. Profesjonalny windykator pomoże zapanować nad spiralą długów i zmienić tą niekorzystną sytuację, a nawet odzyskać dobre imię w oczach kontrahentów, którym jesteśmy coś winni. „Jeżeli dług trafi z windykacji polubownej, którą prowadzą windykatorzy na drogę egzekucji komorniczej, to zwiększą się koszty jego obsługi, a co za tym idzie – osoba zadłużona zapłaci więcej. Windykacja polubowna nie dość, że nie zawiera tych kosztów, to windykator może również zaoferować np. umorzenie odsetek, czego nie może uczynić komornik.” – jak wyjaśnia Maciej Ziemski. Kontakt z windykatorem jest zatem ostatnią szansą na konstruktywne rozwiązanie problemów płatniczych.

4.      Windykator może zmusić dłużnika do spłaty zobowiązań – NIEPRAWDA

Jak już wspomnieliśmy powyżej, zadaniem windykatora jest ustalenie planu działania dłużnika. Nie może natomiast dłużnikowi absolutnie nic zakazać. Rolę windykatora należy postrzegać jako pomocną dłoń w zakresie negocjacji i fachowego wsparcia w przypadku problemów płatniczych. Podjęcie rozmów i współpracy z windykatorem musi być dobrowolne ze strony dłużnika.

Jeżeli mamy problem z płatnościami od kontrahentów i planujemy zatrudnić do pomocy firmę windykacyjną, koniecznie musimy upewnić się, że nawiążemy współpracę z profesjonalistami, którzy nie zepsują naszego wizerunku, a jedynie pomogą w sposób legalny i kompleksowy. O tym, na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy windykacyjnej, piszemy w naszym poprzednim wpisie.

5.      Windykator może udzielić innym osobom informację o moim zadłużeniu – NIEPRAWDA

Podczas pierwszych rozmów profesjonalny windykator sprawdzi, czy na pewno rozmawia z odpowiednią osobą, aby nie dopuścić do wycieku poufnych informacji dotyczących zadłużenia. Rzetelna i profesjonalna firma windykacyjna będzie mogła pochwalić się systemem weryfikacji rozmówców, co również ma ogromne znaczenie na etapie poszukiwania takiej firmy do stałej współpracy.

Mamy nadzieję, że nasz dzisiejszy wpis wyjaśnił niesłuszne obawy w zakresie windykacji. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu osobistego.

Zespół EWRA Sp. z o.o.

Wpis powstał na podstawie wywiadu udzielonego w roku 2019 dla portalu PRNews.pl:
https://prnews.pl/fakty-mity-temat-windykatorow-ktore-kazdy-dluznik-znac-440870