Kim tak naprawdę jest windykator?

Praca windykatora nie kojarzy się pozytywnie. Pierwszymi skojarzeniami wielu osób, gdy usłyszą słowo „windykator”, są: komornik sądowy, zabranie ciężko zarobionego majątku czy też trafienie na listę Krajowego Rejestru Długów. Należy podkreślić, że tak nieprzychylna opinia o windykatorach mija się z prawdą.

Jak powszechnie wiadomo, praca windykatora polega na odzyskiwaniu długów od osób zadłużonych. Zazwyczaj windykator próbuje skontaktować się z dłużnikami za pomocą telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby ustalić z nimi najkorzystniejszy dla obu stron sposób spłaty należności. Wbrew panującemu stereotypowi, windykatorem nie jest osoba, która wtargnie do mieszkania i używając siły będzie starać się odzyskać należność. Oczywiście, zdarzają się spotkania z dłużnikami w ich domach, ale wcześniej są one umawiane. Należy podkreślić, że windykator nie ma prawa ani zająć majątku, ani przeprowadzać egzekucji, ani nawet wtargnąć do mieszkania. Windykator musi wykonywać swoje obowiązki zgodnie z prawem. Jest absolutnie niedopuszczalne, aby podejmował próby zastraszenia dłużnika egzekucją komorniczą, wtargnięcia do domu czy też nękania. Takie zachowanie jest karalne i uznawane za przestępstwo. 

Praca windykatora polega przede wszystkim na mediacji i negocjacji pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem. Osoba zatrudniona na tym stanowisku ma za zadanie pomóc zarówno wierzycielowi, jak i dłużnikowi, aby doszli do porozumienia w sprawie długu; aby nie musieli wkraczać na drogę sądową i aby nie doszło do interwencji komornika. W związku z tym windykator musi mieć odpowiednie cechy osobowościowe i predyspozycje do wykonywania tego zawodu. Windykatorzy, aby sprostać codziennym obowiązkom, cechują się wysokim poziomem elokwencji i empatii oraz wyróżniają się umiejętnościami analitycznymi, które pozwalają im dobrać rozwiązania spłaty długu do możliwości osoby zadłużonej. Tym samym można stwierdzić, że stereotypy na temat windykatorów są nieprawdziwe i dalece przesadzone.

Masz problemy z egzekwowaniem płatności od swoich kontrahentów? Zespół naszych doświadczonych windykatorów może Ci pomóc – serdecznie zapraszamy do współpracy!

Zespół Ewra Sp. z o.o.