Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest jawnym rejestrem, który ujęty jest w systemie teleinformatycznym i zawiera dane na temat osób fizycznych i organizacji niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Rejestr ten bazuje na przepisach Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Krajowy Rejestr Zadłużony stanowi najlepsze źródło wiedzy o osobach fizycznych i prawnych oraz podmiotach organizacyjnych, które nie mogą być określane jako osoby prawne, a przyznaje się im zdolność prawną:

  • niewypłacalni;
  • zagrożeni niewypłacalnością;
  • w stosunku do których bezskuteczna jest egzekucja i dlatego została umorzona.

Umiejscowione są takie informacje dotyczące:

  • osób w stosunku do których umorzono postępowanie egzekucyjne spowodowane niemożnością uzyskania sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych na drodze prowadzonej egzekucji;
  • osób w stosunku prowadzone były albo są postępowania restrukturyzacyjne, czy także wtórne postępowania w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, postępowania upadłościowe, procesy zakończone prawomocnym orzeczeniem ustalającym zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;
  • wspólników osobowych spółek handlowych odpowiadających za zobowiązania spółki swoim majątkiem, w przypadku, gdy ogłoszono upadłość spółki, rozpoczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki, a także gdy oddalono wydanie decyzji o ogłoszenie upadłości spółki.

Krajowy Rejestr Zadłużonych często jest wprowadzany ze względu na słabą pozycję wierzyciela. Rejestr odgrywa wieloaspektową rolę w obszarze gospodarczym, jednakże najważniejsze aspekty zawężają się do sfery bezpieczeństwa prawnego. Należy także wskazać, że rejestr przynosi wiele korzyści przede wszystkim wierzycielom uczestniczącym w postępowaniach insolwencyjnych. Kluczowe są w tym zakresie przede wszystkim aspekty pozycji wierzyciela, który często nie wie jakie podejmować działania, gdy w stosunku do dłużnika zostanie ogłoszona upadłość, lub umorzenie.

Utworzenie powszechnego rejestru o upadłościach i restrukturyzacjach miało swoje podstawy w ustaleniach prawa restrukturyzacyjnego z 2015 roku. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości miał obowiązywać od lutego 2018 roku. Jednakże podjęto decyzję o poszerzeniu zakresu informacji przedstawianych w Rejestrze, do których dodano dane dotyczące dłużników niealimentacyjnych, a także dotyczące bezskutecznych egzekucji prowadzonych wobec dłużników, te informacje miały być ujęte we wcześniej już wspomnianym Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Termin wejścia w życie rejestru był wiele razy przekładany, jednakże finalnie można będzie z niego korzystać już za kilka miesięcy, bo 1 grudnia 2021 roku.

Krajowy Rejestr Zadłużonych miał w zamyśle zastąpić Monitor Sądowy i Gospodarczy, który stanowił źródło ogłoszeń dotyczących postępowań insolwencyjnych. W tym zakresie ważne miały być dane dotyczące wydarzeń przeszłych oraz stanu teraźniejszego, a usunąć je będą mogły jedynie stosowne organy administracji publicznych, sądy, komornicy, gdy upłynie odpowiedni ku temu czas.

Co więcej, rejestr ma uwzględniać także system teleinformatyczny, który umożliwiać będzie składanie wszelkich pism podczas postępowań insolwencyjnych przez wierzycieli w formie elektronicznej. Takie składanie pism będzie obowiązkowe, natomiast dokumenty składane w tradycyjny sposób mają podlegać zwrotowi. Forma elektroniczna dotyczy także wszelkich załączników do składanych pism. Będzie to miało na pewno wpływ na zmniejszenie kosztów prowadzenia postępowań. Ważne jest, że wdrożenie KRZ związane jest ze zmianą prowadzenia aktów spraw, jedynie drogą elektroniczną, a wierzyciel będzie mógł z nich korzystać za pomocą systemu teleinformatycznego.

Należy dodać, że wszelkie akta i dokumenty pobierane z Krajowego Rejestru Zadłużonych będą pismami urzędowo poświadczonymi, tak samo jak to w przypadku aktualnego Krajowego Rejestru Sądowego.

Wierzyciel będzie mógł w ten sposób dowiedzieć się kiedy upływa termin zgłaszania wierzytelności, możliwości domagania się od dłużnika zapłaty, możliwości zapłaty po ogłoszeniu upadłości, a także wiele innych elementów.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł był pomocny. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu osobistego.

Zespół EWRA Sp. z o.o.