Dlaczego skuteczność windykacji spada wraz z upływem czasu?

W naszych artykułach bardzo często staramy się wyjaśniać kulisy naszej pracy. Dziś chcielibyśmy poruszyć temat czasu i tego, jak znaczący wpływ ma na naszą skuteczność w zakresie odzyskiwania należności w imieniu naszych Klientów.

Gdy kontrahent zwleka z płatnością dla Twojej firmy, bierność jest w takiej sytuacji najgorszą z możliwych opcji. Niestety – często praktykowaną. Brak działań z Twojej strony jest nie tylko cichym przyzwoleniem na przekraczanie ustalonych terminów; może doprowadzić nawet do przedawnienia należnego Ci zobowiązania (a w tym momencie całkowicie je stracisz). Już pierwszego dnia po upływie terminu płatności dłużnik powinien zostać ponaglony, a kontakt powinien być regularny, jeżeli płatność nadal nie zostaje uregulowana. Dlaczego czas ma kluczową rolę w przypadku odzyskiwania należności?

Po pierwsze, niezależnie od tego, czy podejmujemy samodzielne próby windykacji, czy współpracujemy z firmą windykacyjną, im dłużej należność jest przeterminowana, tym wyższe koszty generuje jego windykacja. Taka zależność wynika z faktu, że wraz z upływem czasu sprawa staje się coraz trudniejsza i należy na nią poświęcać coraz więcej zasobów (m.in. czasu).

Po drugie, jak już wspominaliśmy, w przypadku braku skuteczności istnieje ryzyko całkowitej utraty możliwości odzyskania należności na skutek przedawnienia. Po upływie jego terminu teoretycznie zobowiązanie nie znika, jednak nie ma możliwości dochodzić jego przymusowego uregulowania na drodze sądowej.

Po trzecie, oprócz przedawnienia może się zdarzyć, że nasz kontrahent ogłosi upadłość. W takim przypadku szanse na odzyskanie długu są bliskie zeru, ponieważ majątek dłużnika jest niewielki i wystarcza na pokrycie postępowania upadłościowego, w dalszej kolejności są kwestie zaległych podatków i wiele innych, a Twoja należność spada na sam koniec listy.

Podsumowując, w zakresie windykacji należności, oprócz profesjonalizmu w kontakcie z dłużnikiem oraz odpowiedniego planu działania, czas odgrywa kluczową rolę. Aby zapanować nad nieterminowymi płatnościami można wdrożyć w swojej firmie monitoring płatności. Idealnym rozwiązaniem pod względem skuteczności jest połączenie monitoringu wraz z profesjonalną windykacją, gdy mimo monitoringu kontrahenci spóźniają się z płatnościami. Jedno jest pewne – bierność nie przybliży nas do zapanowania nad finansami w firmie.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł był pomocny. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu osobistego.

Zespół EWRA Sp. z o.o.