Największe patologie w branży windykacyjnej w Polsce

Branża windykacyjna w Polsce okryła się złą sławą przez popularne działania względem dłużników, które często nie mają nic wspólnego z profesjonalizmem. Wielokrotnie można usłyszeć w mediach dramatyczne opowieści o niewinnych dłużnikach i bezdusznych windykatorach lub komornikach, którzy zastraszają biednych ludzi, a następnie odbierają im dobytek życia. Oczywistym jest fakt, że sama egzekucja komornicza z pewnością nie jest przyjemnym doświadczeniem, lecz dodatkowym problemem może być poprzedzający ją proces windykacyjny, prowadzony w agresywny sposób. Dziś opisujemy jakie patologie występują w naszej branży najczęściej, a także jak znaleźć złoty środek, jeśli nasi kontrahenci rzeczywiście zalegają z płatnościami.

Najczęściej występujące w branży windykacyjnej patologie, niezgodne z prawem, to:

  1. Zastraszanie dłużnika

Niezależnie od tego, jak skomplikowana jest sytuacja po stronie dłużnika, windykator ma obowiązek zwracać się do niego z szacunkiem. Windykator nie ma żadnego prawa do używania wulgaryzmów, nie może również stosować żadnych gróźb względem dłużnika, jego bliskich lub współpracowników. Wśród nieprofesjonalnych firm windykacyjnych popularnym działaniem wobec dłużnika jest grożenie wszczęciem egzekucji komorniczej. W takiej sytuacji windykator wykorzystuje niewiedzę dłużnika, bowiem windykator nie jest komornikiem i nie ma żadnego prawa do własnoręcznego rekwirowania jakichkolwiek dóbr dłużnika w imieniu swojego klienta (wierzyciela). Do rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego niezbędny jest prawomocny wyrok sądu wraz z klauzulą wykonalności. Firma windykacyjna nie posiada uprawnień sądu.

Proces windykacji często już sam w sobie jest bardzo stresujący dla dłużnika i wierzyciela. „Dolewanie oliwy do ognia” nikomu nie pomoże, może wyłącznie narazić reputację wierzyciela (czyli osoby powierzającej swoje sprawy windykatorowi) na poważny uszczerbek. To dlatego tak ważne jest z jaką firmą windykacyjną nawiązujemy współpracę.

  1. Upublicznianie informacji na temat dłużnika i wysokości długu

Windykator nie ma żadnego prawa do informowania osób z otoczenia dłużnika o zadłużeniu. Nie może też na własną rękę wypytywać sąsiadów czy bliskich o stan jego majątku. Jedynym działaniem zgodnym z prawem, powiązanym z upublicznieniem takich informacji, jest wystawienie danego długu na sprzedaż na giełdzie długów.

  1. Wtargnięcie do domu lub miejsca pracy dłużnika bez jego zgody

Windykatorowi nie przysługuje również prawo do wchodzenia do domu dłużnika lub do miejsca jego pracy bez wyraźnej zgody. Oczywiście, windykator może do dłużnika przyjechać, jednak nie może wkroczyć na siłę do miejsca jego pobytu. Prawo do wejścia bez zgody ma jedynie komornik posiadający tytuł wykonawczy. Tak samo tylko komornik może spisywać dobra znajdujące się w posiadaniu dłużnika i ewentualnie wystawić je na licytację. Zatem windykator straszący dłużnika o potencjalnym pojawieniu się i zabraniu jego dóbr zdecydowanie przekracza swoje kompetencje, a takie zachowanie również jest traktowane jako zastraszanie. Wizyta w miejscu pracy dłużnika może odbywać się jedynie w formie rozmowy, bez angażowania w to osób trzecich.

  1. Doliczanie dodatkowych opłat do długu

Grożenie dłużnikowi doliczeniem dodatkowych opłat z tytułu długu to kolejne popularne i bezprawne działanie często podejmowane przez nieprofesjonalnych windykatorów. Wierzyciel może obciążyć dłużnika wyłącznie odsetkami ustawowymi z tytułu długu jeśli dłużnikiem jest osoba fizyczna. W przypadku, kiedy dłużnik i wierzyciel są przedsiębiorcami, dłużnikowi można doliczyć koszty windykacji zgodne z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Dodatkowo kosztami przedsądowego postępowania windykacyjnego dłużnika możemy obciążyć wyłącznie w sytuacji, gdy dłużnik wyrazi na to zgodę. Koszty dodatkowe mogą się oczywiście pojawić na etapie postępowania sądowego, jednak nie są one już związane z firmą windykacyjną reprezentującą wierzyciela.

Wyżej opisane patologie stawiają w złym świetle całą branżę windykacyjną, a przecież istnieje wiele profesjonalnych firm windykacyjnych. Problemem jest fakt, że aktualnie w Polsce do prowadzenia działalności windykacyjnej nie jest wymagana żadna specjalna licencja czy zezwolenie. To właśnie z tego względu powinniśmy być szczególnie czujni, nawiązując współpracę z firmą windykacyjną. Czy osoby ją prowadzące mają doświadczenie i rekomendacje? Czy firma posiada specjalistę lub zespół specjalistów z dziedziny prawa, aby być na bieżąco z przepisami? To tylko przykłady aspektów istotnych podczas nawiązywania takiej współpracy, są one jednak niezwykle istotne w szczególności, gdy prowadzimy firmę i chcemy odzyskiwać swoje długi, nie niszcząc relacji z kontrahentami.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu,

Zespół EWRA Sp. z o.o.