Ulga na złe długi w podatku dochodowym

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku, a wraz z nim obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy przypomnieć o zmianach wprowadzonych wraz z początkiem tego roku w zakresie ulgi na złe długi w podatku dochodowym.

Czym jest ulga na złe długi? To nic innego jak możliwość korekty podatku wierzyciela w przypadku braku płatności za wystawioną fakturę. Jeszcze w ubiegłym roku z takiego przywileju skorzystać mogli wyłącznie przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT. Jednak od początku roku bieżącego wprowadzony został odpowiednik ulgi vatowskiej na złe długi i dotyczy on podatków dochodowych. Podobnie jak w przypadku VAT, zachowano 90-dniowy termin:

  • powstania obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania u dłużnika,
  • uprawnienie do zmniejszenia podstawy opodatkowania u wierzyciela.

Z ulgi wprowadzonej wraz z początkiem 2020 roku mogą skorzystać podatnicy PIT i CIT, którzy posiadają wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostały uregulowane lub zbyte.

Celem wprowadzenia zmian jest ograniczenie zatorów płatniczych. Na ich skutek wierzyciel ma prawo skorzystania z ulgi w sytuacji, gdy dłużnik nie uregulował jeszcze swojego zobowiązania. Przepisy regulujące kwestie ulgi mają także zastosowanie również w przypadku ryczałtowców. Zmiany wprowadzono również po to, by dłużnicy byli zmobilizowani do szybszego regulowania zobowiązań, bowiem wierzyciel – jeśli chce – nie  wlicza nieopłaconej faktury sprzedażowej do opodatkowania, a dłużnik nie ma prawa wliczyć jej do swoich kosztów celem obniżenia podstawy opodatkowania. W efekcie zapłaci większy podatek dochodowy.

Aby skorzystać z ulgi na złe długi, należy spełnić następujące warunki:

  1. Na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego, likwidacyjnego ani restrukturyzacyjnego.
  2. Od daty wystawienia faktury lub rachunku czy zawarcia umowy nie mogą upłynąć dwa lata (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę lub zawarto umowę).
  3. Dochody z działalności wierzyciela oraz dłużnika, będącymi stronami transakcji handlowej, której dotyczy dług, muszą być opodatkowane w Polsce.

Jeżeli płatność zostanie uregulowana po roku podatkowym przez dłużnika, należy odpowiednio zwiększyć zobowiązanie do zapłaty podatku dochodowego przez wierzyciela i zmniejszyć je tym samym po stronie dłużnika – co obowiązuje zarówno w zakresie podatku dochodowego PIT, jak również w ryczałcie.

Wprowadzone zmiany są podobne do regulacji obowiązujących jeszcze w roku 2019 – w zakresie ulgi na złe długi w podatku VAT. Pozytywną stroną zmian jest to, że nie tylko są one pewnego rodzaju karą dla dłużnika (przez większą podstawę opodatkowania), lecz mogą polepszyć sytuację wierzyciela w zakresie jego płynności finansowej, dopóki nie otrzyma należności od dłużnika. Co istotne, oprócz dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym, zmiany mają zastosowanie również wobec dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, objętych stawką podatku 5%.

Ulga za złe długi to z pewnością duże udogodnienie dla wierzycieli, jednak o swoją płynność finansową i terminowe płatności od kontrahentów warto dbać na co dzień, bowiem jeśli w firmie dojdzie do wysokich zaległości płatniczych, ulga nie wystarczy, aby uratować firmę przed upadkiem.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł był przydatny. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu osobistego.

Zespół EWRA Sp. z o.o.