Odzyskiwanie należności od jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza (w skrócie JDG) to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia firmy. Jej zdecydowaną zaletą jest fakt, że rejestracja JDG trwa zaledwie chwilę, a dopełnienie formalności to drobnostka pod względem skomplikowania i czasu. Tak samo jak w przypadku dużych spółek, tak i w przypadku JDG, może dojść do opóźnień w płatnościach względem kontrahentów. W dzisiejszym artykule opisujemy, z jakim poziomem odpowiedzialności w zakresie zobowiązań między firmami mamy do czynienia w przypadku kontrahenta, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Jeśli chodzi o samo sprawdzenie czyjejś działalności gospodarczej, można to zrobić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG). Danych o przedsiębiorcy możemy wyszukiwać przez wyszukiwarkę zamieszczoną na stronie CEIDG. Do znalezienia danych potrzebny nam będzie NIP przedsiębiorstwa. Zgodnie z polskimi przepisami nazwa JDG musi zawierać imię i nazwisko właściciela. Tak więc w skrócie firma może nazywać się „XYZ”, jednak jeśli jest jednoosobową działalnością gospodarczą, jej przykładowa pełna nazwa będzie brzmieć „XYZ Jan Kowalski”.

Podobnie jak w przypadku nazwy, jak też w przypadku powiązania formalnego właściciela z jego firmą, osoba prowadząca JDG jest w pełni odpowiedzialna za swoją firmę, a poziom jej odpowiedzialności sięga jej majątku osobistego. Z punktu widzenia wierzyciela takie powiązanie jest korzystne, ponieważ przedsiębiorca prowadzący JDG musi pokryć zobowiązania firmy prywatnymi pieniędzmi, jeżeli środki firmowe będą niewystarczające. Jeżeli taki przedsiębiorca ma również inne źródła dochodu (np. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę), w przypadku pozytywnie zakończonej sprawy, komornik ma prawo je zająć.

Minusem jednoosobowych działalności jest fakt, że w przypadku ewentualnych problemów finansowych, zaległe należności kontrahenta są odzyskiwane w drugiej kolejności. Na początku listy priorytetów będzie tu Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy. Dodatkowo, jeżeli przedsiębiorca prowadzący JDG będzie miał problemy np. ze spłatą kredytu zaciągniętego na prywatne mieszkanie, bank upomni się o jego dochody z prowadzonej działalności. Biorąc to pod uwagę, należy tym bardziej zaznaczyć to, co podkreślamy w naszych artykułach regularnie – czas odgrywa kluczową rolę, jeśli nasz kontrahent zalega z płatnościami – w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych tym bardziej.

W jaki sposób nie doprowadzić do zaległości płatniczych od naszych kontrahentów? Przede wszystkim:

  • na bieżąco monitorować swoje płatności,
  • upominać się o płatność, jeżeli jej termin został przekroczony,
  • nie bać się słowa „windykacja” – bierna postawa w przypadku nierzetelnego kontrahenta to najgorsze rozwiązanie ze wszystkich możliwych, a profesjonalnie prowadzona windykacja zwiększy nasze szanse na porozumienie się z dłużnikiem i odzyskanie pieniędzy.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu osobistego.

Zespół EWRA Sp. z o.o.