Jakie obowiązki ma windykator?

Podstawowym obowiązkiem windykatora, jak sama nazwa wskazuje, jest windykacja. Polega ona przede wszystkim na udzielaniu pomocy w odzyskiwaniu długów i należności od dłużników. Ze względu na zakres pracy wiele osób myli osoby zajmujące się windykacją z komornikami. Jednak w przeciwieństwie do tej grupy zawodowej windykator nie ma zamiaru zająć majątku dłużnika. Co więcej, windykator stara się wypracować porozumienie i zawarcie ugody z dłużnikiem, aby ten spłacił zobowiązanie wobec wierzyciela. Wynegocjowana przez windykatora spłata zadłużenia powinna przebiegać szybko i sprawnie w sposób zarówno dogodny, jak i akceptowalny dla obu stron.

Zasadniczo można podzielić windykację na dwa rodzaje. Jeżeli dłużnik wyraża chęci współpracy windykacja odbywa się w sposób polubowny, który polega na bezpośrednich rozmowach windykatora z osobą zadłużoną. Natomiast w przypadku braku chęci współpracy ze strony dłużnika, sprawa trafia do sądu, aby uzyskać prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty, na których może opierać się późniejsza egzekucja komornicza. Co istotne, windykator nie może sam złożyć wniosku do sądu, a musi to zrobić wierzyciel.

Do zakresu obowiązków należy przypominane dłużnikowi o jego zobowiązaniu w sposób telefoniczny lub listowny. Zdarzają się również przypadki, w których windykator spotyka się osobiście z dłużnikiem, jednak zwykle są to umówione wcześniej wizyty. Należy podkreślić, że windykator nie ma prawa wejść niezaproszony do mieszkania dłużnika. Ponadto windykator odpowiada za negocjowanie z osobą zadłużoną warunków spłaty należności wobec wierzyciela, przykładowo negocjuje liczbę i wysokość rat, w jakich ma nastąpić uregulowanie zaległości. Windykator musi wziąć pod uwagę sytuację majątkową dłużnika oraz ustalić przyczyny braku spłaty należności, aby zaproponować mu jak najbardziej korzystny sposób zapłaty wierzycielowi. Windykator nadzoruje również harmonogram spłat wierzytelności. Można zatem zauważyć, że współpraca windykatora z dłużnikiem jest długookresowa i trwa od rozpoczęcia negocjacji aż do momentu całkowitej spłaty długu.

Jako doświadczona firma windykacyjna robimy co w naszej mocy, aby wszelkie kwestie związane z windykacją prowadzoną dla naszych Klientów rozwiązywać w sposób polubowny. Jeżeli masz problem z egzekwowaniem należności od swoich kontrahentów – zapraszamy do współpracy!

 

Zespół EWRA Sp. z o.o.