Jak przebiega proces windykacji sądowej?

Zwykle w naszych aktualnościach opisujemy aspekty windykacji przedsądowej. W tym artykule przedstawimy pokrótce jak wygląda proces windykacji sądowej.

Windykacja sądowa ma miejsce, kiedy sposoby na odzyskanie należności w sposób polubowny nie przynoszą skutku. Niestety, czasem mimo największej staranności, dłużnicy nie są w stanie spłacić swoich długów, zdarza się również, że takich płatności unikają. Przychodzi wówczas moment na podjęcie bardziej radykalnych metod i skierowanie takiej sprawy na drogę postępowania sądowego. Decyzję o rozpoczęciu takiego postępowania dłużnik może podjąć samodzielnie, często jednak jest ona skutkiem wspólnej decyzji, podjętej wraz z firmą windykacyjną zajmującą się daną sprawą.

Jeśli decyzja dotycząca skierowania sprawy na drogę sądową jest podjęta, kancelaria zajmująca się sprawą (czyli pełnomocnik osoby pozywającej) przygotowuje wszelkie niezbędne dokumenty wraz z pozwem. Następnie, gdy wszystko jest już gotowe, pozew zostaje złożony w odpowiednim sądzie.

Złożenie pozwu w sądzie skutkuje wydaniem nakazu zapłaty. Czas oczekiwania na wydanie nakazu nie jest jednoznaczny, zależy od kilku czynników, jednak zwykle wynosi on kilka miesięcy. Po wydaniu nakazu jest on doręczany do dłużnika.  Jeśli dłużnik nie wnosi sprzeciwu, kancelaria prowadząca sprawę składa wówczas wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności (co zwykle trwa do 4 tygodni) i nakaz zyskuje moc prawną.

Jeśli dłużnik wnosi sprzeciw w sprawie wniesionego pozwu, w grę wchodzą trzy możliwości:

·        Rozprawa o wyznaczonym terminie (co dzieje się zazwyczaj),

·        Zobowiązanie stron do zajęcia stanowiska w sprawie potencjalnej mediacji,

·        Zawiadomienie o mediacji, podczas której zawierana jest pomiędzy stronami ugoda lub sąd wyznacza termin rozprawy jeżeli mediacja nie jest udana.

W przypadku rozprawy sądowej, sąd bardzo często wydaje wyrok już na pierwszej rozprawie. Jeżeli po wydaniu wyroku dłużnik wnosi apelację, postępowanie sądowe wydłuża się a sprawa toczy się w sądzie drugiej instancji.

W przypadku nie wniesienia przez dłużnika sprzeciwu na początku postępowania, jak również w przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy w sądzie, kancelaria prawna przesyła do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Egzekucja komornicza trwa od kilku miesięcy nawet do kilku lat – czas jest uzależniony od sytuacji finansowej dłużnika. Postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone w przypadku braku możliwości wyegzekwowania całości roszczenia.

Powyższy opis przebiegu postępowania sądowego pokazuje, jak długo może trwać i z jakich powodów może zakończyć się fiaskiem. To właśnie dlatego warto monitorować należności w firmie na bieżąco, przypominać swoim kontrahentom o płatnościach i korzystać ze wsparcia profesjonalnego windykatora, zanim szansa na odzyskanie naszych środków przepadnie na dobre. Oczywiście zdarzają się procesy sądowe, które kończą się pozytywnie, jednak często – gdy sprawa trafia do sądu – na odzyskanie należności jest już za późno.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł był pomocny. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu osobistego.

 

Zespół EWRA Sp. z o.o.