Jak Polacy oszukują komorników

Polacy potrafią znaleźć wiele sposobów, aby oszukać komornika. Nie jest to odpowiednie zachowanie, jednakże jest często praktykowane. W dzisiejszym artykule postanowiliśmy przedstawić najpopularniejsze sposoby, które stosują Polacy próbujący przechytrzyć komornika. Niestety, uciekanie od spłacenia długu jest jednym z najgorszych możliwych postępowań, które może zastosować dłużnik w czasie postępowania egzekucyjnego.  Wszelkie ukrywanie, niszczenie składników majątku może stanowić przestępstwo według art. 300 par. 2 Kodeksu karnego. Artykuł ten mówi o tym, iż celowe udaremnianie wykonania orzeczenia sądu lub innego organu podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Sposobami Polaków na oszukiwanie komorników są:

  1. Wyjazd za granicę – jest to jedna z najpopularniejszych metod ucieczki od długu, szczególnie w przypadku dłużników nieposiadających rodziny w kraju. Tak naprawdę, wierzyciel może uzyskać europejski tytuł wykonawczy, jednak dzieje się to stosunkowo rzadko. W tym przypadku postępowanie jest najczęściej umarzane z uwagi na całkowity brak skuteczności dalszych działań w tym zakresie.
  2. Praca na czarno – to kolejna bardzo popularna metoda stosowana przez dłużników. Bardzo wiele takich osób rezygnuje ze stałego zatrudnienia z uwagi na wszczęcie egzekucji. Ponadto, gdy w takiej sytuacji mamy do czynienia z egzekucją z ruchomości, rachunku bankowego, to bardzo często takie postępowanie może być umorzone z uwagi na brak majątku danego dłużnika.
  3. Minimalne wynagrodzenie – to następny sposób radzenia sobie z postępowaniem egzekucyjnym. Dłużnik bardzo często ustala u pracodawcy, że odtąd będzie otrzymywać minimalne wynagrodzenie, które w całości jest wolne od egzekucji. Reszta kwoty przekazywana jest pracownikowi na czarno, o czym nie dowie się komornik i nie może także kontynuować postępowania egzekucyjnego.
  4. Anonimowe karty płatnicze – to coraz popularniejszy sposób ucieczki od zadłużenia. Aktualnie są jednak niedostępne ze względu na wytyczne KNF, a jeszcze kiedyś były powszechnie wykorzystywane w systemie finansowym. Są to karty płatnicze, które nie są rejestrowane, dlatego też nie można dojść do prawdziwego właściciela karty, który zarządza środkami na koncie powiązanym z kartą.
  5. Upłynnienie majątku – niektórzy dłużnicy sprzedają cały swój majątek po rozpoczęciu egzekucji komorniczej, a taką gotówkę wpłacają na stworzone za granicą konta bankowe, albo na kontach członków rodziny czy też w skrytkach bankowych.
  6. Nierealne rozwody – to najbardziej skomplikowany sposób ucieczki przed komornikiem. Wielu dłużników rozwodzi się z partnerem, a przy notariuszu zawierane są umowy dotyczące alimentów, wszystko po to, aby umorzyć postępowanie egzekucyjne. Alimenty nie są spłacane, jednakże dowiaduje się o tym komornik, który musi wyegzekwować wszelkie środki w pierwszej kolejności w zakresie spłacania alimentów. Jest to działanie skuteczne, jednakże niesie za sobą wiele zagrożeń.
  7. Pieniactwo procesowe – to nic innego jak ciągłe składanie skarg na poczynania komornika, wysyłanie pism i pozwów do sądu. Dzięki temu dłużnik może zatrzymać egzekucję nawet na kilka lat.
  8. Fikcyjne umowy sprzedaży – bardzo często, gdy komornik zajmie nieruchomość lub samochód, dłużnicy przedstawiają umowy z datą sprzed zajęcia, iż nie są już właścicielami danego obiektu. Nie sprawia to, że komornik nie zajmie danej rzeczy, bowiem jest ona we władaniu dłużnika, jednakże nowy właściciel może złożyć wniosek o wyłączenie ruchomości spod egzekucji, który zazwyczaj będzie skuteczny.
  9. Konto w banku spółdzielczym, daleko od miejsca zamieszkania – wielu dłużników odchodzi od posiadania pieniędzy w komercyjnym banku i przenosi je do SKOKu, którego nie można wykryć w systemie OGNIVO, tak samo jak innych banków spółdzielczych. Ponadto, zakładane są tam konta w odległych miastach, aby komornik nie mógł ich łatwo namierzyć.
  10. Przepisanie majątku na członka rodziny – zmniejszenie swojego majątku w czasie postępowania egzekucyjnego to przestępstwo. Ponadto, gdy dowie się o tym wierzyciel, może domagać się unieważnienia takiej czynności. Jednakże żaden bank czy firma pożyczkowa na tym nie skorzysta.

Powyższe sposoby to najpopularniejsze metody unikania długu. Co istotne, komornik egzekwuje spłatę długu dopiero, gdy dłużnik nie jest chętny współpracować z windykacją. Pamiętajmy jednak, że odpowiednio poprowadzona windykacja ma obustronne korzyści: może jednocześnie wesprzeć w odzyskiwaniu należności (patrząc z perspektywy wierzyciela), a także być deską ratunku dla dłużnika w zakresie uporządkowania zaległych płatności. Ucieczka od zobowiązań nie jest bowiem sensownym rozwiązaniem i w perspektywie długoterminowej może jedynie jeszcze bardziej skomplikować problemy związane z narastającymi długami.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł  był pomocny. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu osobistego.

Zespół EWRA Sp. z o.o.