Czy współpraca z firmą windykacyjną się opłaca?

Bardzo duża grupa Polaków posiada długi. Generowane przez nie koszty związane są przede wszystkim z tym, czy są spłacane regularnie i zgodnie z ustaleniami z wierzycielem. Długi pociągają za sobą zobowiązania, a najważniejszym z nich jest należność, którą dłużnik winien jest wierzycielowi i jest to bazowa kwota, od której uzależnione są wszelkie powstające koszty.

Przedsiębiorcy, którzy na stałe nie współpracują z podmiotami z branży obrotu należnościami, a chcą odzyskać swoje pieniądze, muszą podjąć odpowiednie działania. Na samym początku jest to zazwyczaj kontakt z monitem, albo wizyta u dłużnika. Bardzo często stosuje się także metodę wysyłania wezwań do zapłaty. Jednakże wiele spraw jednak kierowana jest do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Niestety każde to działanie wiąże się z kosztami. Na to składają się koszty administracyjne, pracownicze, a także straty, które wynikają z obrotu znacznych sum, które zamiast pracować, musza kredytować działalność nierzetelnych płatników.

Ważne!

  • Nie w każdej branży odzyskiwanie należności przy pomocy sądu jest optymalne.
  • Działania muszą być podjęte, jeszcze zanim dług się „zestarzeje”, to dlatego w windykacji czas ma kluczowe znaczenie. Jeśli problemy z terminowymi płatnościami od kontrahentów nawarstwiają się, współpraca profesjonalną z firmą windykacyjną jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem.
  • Statystyki wskazują, że największe szanse na skuteczne odzyskanie pieniędzy są w przypadku należności o niewielkim stopniu przeterminowania.

Co ważne, profesjonalne firmy windykacyjne pobierają większą część wynagrodzenia uzależnioną od rezultatów, czyli prowizję od osiągnięcia sukcesu.

Trzeba zauważyć, że nie powinno się zwlekać ze zwróceniem się o pomoc do windykatorów. Gdy dług jest starszy, tym trudniej będzie go odzyskać. Dlatego właśnie powinno korzystać się ze wsparcia profesjonalistów, bowiem w ten sposób można osiągnąć sukces i odzyskać pieniądze.

Głównym celem działania firm windykacyjnych jest odzyskanie pieniędzy dla przedsiębiorcy, ale na drodze polubownej. Jest to o wiele mniej czasochłonne i kosztowne niż proces sądowy. Oczywiście, firma może wytoczyć taki proces w imieniu przedsiębiorcy, jednakże jest to ostateczność.

Podsumowując, stała współpraca z firmą windykacyjną ma wiele zalet. Po pierwsze, jeśli płatności od kontrahentów nie wpływają terminowo, działania podejmowane przez firmę windykacyjną stawiają wierzyciela w profesjonalnym świetle. Po drugie, firma windykacyjna doskonale wie, jakie działania są zgodne z prawem, a jakich należy unikać, aby nie naruszyć przepisów. Po trzecie, koszty stałej współpracy z firmą windykacyjną są znacznie niższe, niż koszty skierowania sprawy do sądu. Dodatkowo, wierzyciel przy takiej współpracy ma znacznie większe szanse na odzyskanie swoich należności, niż w przypadku długo ciągnących się spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego. Profesjonalna firma windykacyjna powinna również posiadać w swoim wachlarzu usług system monitoringu należności, który zwiększy czujność i od razu zaalarmuje, jeśli kontrahenci nie będą opłacać swoich zobowiązań w terminie.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł był pomocny. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu osobistego.

Zespół EWRA Sp. z o.o.