Jak wygląda przebieg procesu windykacyjnego?

Proces windykacyjny zasadniczo przebiega w trzech etapach. Pierwszym z nich jest windykacja polubowna. W trakcie tego etapu mają miejsce negocjacje z dłużnikiem, które mają na celu ustalenie sposobu spłaty należności wobec wierzyciela, który skorzystał z usług firmy windykacyjnej. Na tym etapie są podejmowane próby kontaktu z osobą zadłużoną – telefoniczne, listowne (poczta tradycyjna lub e-mail). Czasami zdarza się, że windykator odwiedzi osobiście dłużnika w domu, jednak ten nie ma obowiązku wpuścić go do mieszkania. Zdarzają się spotkania „twarzą w twarz” windykatora z osobą zadłużoną, ale są one zwykle wcześniej umawiane. Windykator negocjuje z dłużnikiem przykładowo kwestie umorzenia odsetek od pożyczki lub rozłożenie płatności na raty. W przypadku wyrażania chęci współpracy przez dłużnika i po ustaleniu warunków spłaty należności korzystnych dla obu stron dobiega końca proces windykacyjny. Mimo to windykator czuwa nad przebiegiem spłat zobowiązania przez dłużnika do momentu, gdy dług nie zostanie w pełni uregulowany.

W przypadku gdy windykacja polubowna zakończy się fiaskiem i nie uda się nawiązać rozmów z dłużnikiem, należy podjąć bardziej formalne kroki. Po windykacji polubownej następuje windykacja sądowa. Postępowanie sądowe rozpoczyna się z chwilą złożenia pozwu, aby uzyskać sądowy nakaz zapłaty. Windykator na mocy wyroku sądu uzyskuje tytuł egzekucyjny, który następnie zostaje opatrzony klauzulą wykonalności, która stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej. 

Trzecim, ostatecznym etapem procesu windykacyjnego, jest windykacja komorniczna i pokomornicza rozpoczynająca się od postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel składa wniosek o wszczęcie egzekucji, a następnie podejmuje decyzję co do części majątku dłużnika, z jakich będzie dochodził przymusowej spłaty. Czynności wykonywane podczas tego etapu należą do kompetencji komornika. Zajmuje się on: przekazaniem egzekucji, nadzorem nad postępowanie czy też licytacją mienia ruchomego lub nieruchomości.
Windykacja polubowna pozwala dłużnikowi zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy i niepotrzebnego stresu związanego z ewentualnym postępowaniem sądowym. Windykator to ekspert z zakresu udrożnienia płatności, warto więc traktować go nie jak wroga, lecz jako specjalistę, który może pomóc wyjść z długów.

Jeżeli Twoja firma boryka się z problemami dotyczącymi spłaty należności od kontrahentów, zapraszamy do kontaktu. Wraz z naszym zespołem pomożemy Ci zaplanować działania mające na celu zadbanie o Twoją płynność finansową.

Zespół EWRA