Na czym polega sprzedaż długu? Kiedy warto sprzedać dług?

Problemy finansowe w firmie to powszechny temat, który wraca w naszych artykułach regularnie. Piszemy o tym często, ponieważ nieodpowiednie zarządzanie finansami może doprowadzić nawet do upadku firmy. W sytuacji braku płatności ze strony kontrahenta możemy skierować sprawę do windykacji lub sprzedać dług. Na czym dokładnie to polega?

Sprzedaż długu (zwana również cesją wierzytelności) to przeniesienie praw do wierzytelności na inny podmiot. Co za tym idzie, zadłużenie pozostaje nadal aktualne, dłużnik nadal pozostaje dłużnikiem, zmienia się jedynie podmiot, któremu jest winien pieniądze (wierzyciel). Z formalnego punktu widzenia dłużnik nie musi wyrazić zgody na sprzedaż swojego długu, jednak jeśli sprzedajemy jego dług, powinien zostać o tym poinformowany przez nowego wierzyciela. Zwykle nowy wierzyciel przesyła dłużnikowi taką informację listownie, wraz z nowym wezwaniem do zapłaty. Tym samym wszelkie zobowiązania wobec poprzedniego wierzyciela wygasają.

Ze sprzedażą długu wiąże się kilka fachowych pojęć – wyjaśniamy je poniżej:

·        Cesja wierzytelności – umowa dotycząca sprzedaży długu; przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią;

·        Cedent – osoba, która sprzedaje wierzytelność innej osobie;

·        Cesjonariusz – osoba, która odkupuje wierzytelność (dług);

·        Giełda długów – platforma, na której można odsprzedać i odkupić dług.

Zaletą sprzedaży długu jest możliwość odzyskania przynajmniej części należności szybciej, niż gdy jest on windykowany lub gdy cały proces jest skierowany na drogę sądową. Wadą jest jednak fakt, że za sprzedaż długu otrzymamy znacznie niższą kwotę, niż pełna kwota naszej należności – zakup długu musi się bowiem opłacać nowemu wierzycielowi, a dodatkowo podejmuje on ryzyko (może tego długu przecież nie odzyskać). Natomiast naszym długiem zajmuje się firma windykacyjna, mamy duże szanse na odzyskanie całości zadłużenia. Najważniejsze, aby tematu nieopłaconych faktur nie pozostawiać bez odzewu – bierność ze strony przedsiębiorców jedynie potęguje temat rosnącego zadłużenia i przyczynia się do utraty płynności finansowej w wielu firmach.

Mamy nadzieję, że nasz dzisiejszy artykuł jest przydatny i w pełni wyjaśnia mechanizm sprzedaży długu, a także jego główne wady i zalety. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu osobistego.

Zespół EWRA Sp. z o.o.