Mediacja i postępowanie polubowne

Fotolia_99828520_L2

Odpowiadając na zapotrzebowanie polskich przedsiębiorców stawiamy na biznesowe rozwiązania. Główny obszar działalności EWRA Sp. z o.o. to przede wszystkim procesy polubowne, których celem jest nie tylko spłata zobowiązania i zaspokojenie roszczeń finansowych Wierzyciela, ale także powrót do współpracy w biznesowej atmosferze. Zasięgiem naszych działań obejmujemy cały kraj a poprzez siatkę sprawdzonych partnerów dochodzimy należności na każdym etapie również poza granicami Polski.

Priorytetem jest dla nas indywidualne podejście i poznanie problemu, wraz z jego otoczeniem rynkowym. Nie koncentrujemy się wyłącznie na rozliczeniach pieniężnych – przy akceptacji Wierzyciela nadzorujemy również rozliczenia w towarze i usługach, szukamy potrąceń. Stale współpracujemy z brokerami usług finansowych dzięki czemu pomagamy znaleźć finansowanie kontrahentom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

EWRA Sp. z o.o. wspomoże Państwa również na etapie mediacji biznesowej. Klientom, który zdecydowali się być aktywną stroną przy rozwiązywaniu sporów, proponujemy kompleksowe przeprowadzenie profesjonalnego postępowania mediacyjnego, nie tylko w obszarze windykacji.

Windykacja sądowa i egzekucja komornicza.

podpisy1

W razie fiaska procesów polubownych dysponujemy doświadczonym zespołem prawników, który sprawnie przeprowadzi Wierzyciela przez proces dochodzenia należności na drodze sądowej oraz w egzekucji komorniczej. Reprezentujemy naszych Klientów również w procesach upadłościowych a także w procesach karnych.

Skup wierzytelności

Business people sitting together and making notes at workplace

Skupujemy wierzytelności, których podstawą jest obrót gospodarczy (sektor B2B). Skupujemy należności wynikające z faktur VAT, not odsetkowych a także innych rozliczeń miedzy przedsiębiorcami. Wyceny wierzytelności dokonujemy w oparciu o kwotę zobowiązania, jego przeterminowanie, dokumenty posiadane przez Wierzyciela oraz sytuację finansową i prawną dłużnika. Świadczymy również usługę czyszczenia bilansu tj. skup wierzytelności nierokujących na spłatę.