Jak wygląda przebieg licytacji komorniczej?

Jak wygląda przebieg licytacji komorniczej?

Licytacja komornicza to licytacja ruchomości i nieruchomości z majątku dłużnika. Przebieg tego procesu został opisany przez prawodawcę i nie można wskazać zbyt wielu odstępstw od wskazywanych praw. Licytacja komornicza posiada sztywne ramy, których należy się trzymać, a cały proces jest praktycznie pozbawiony zależności od wierzyciela czy dłużnika.

Licytacja komornicza – charakterystyka

Licytacja komornicza zalicza się do kategorii publicznych sprzedaży ruchomości bądź nieruchomości dłużnika i prowadzona jest przez komornika. Rzeczy poddawane licytacji może nabyć osoba lub podmiot prawny, który chętny jest zapłacić najwyższą kwotę za dany przedmiot licytacji. Jako przedmiot licytacji komorniczej wskazuje się określony składnik majątku dłużnika – nieruchomy bądź ruchomy. Licytacja trwa do momentu osiągnięcia najwyższej kwoty, którą przedstawi potencjalny nabywca. Można zatem stwierdzić, że ten kto oferuje więcej, wygrywa licytację. Licytacja ma miejsce publicznie, we wskazanym przez komornika miejscu i czasie. Z kolei każdy może wziąć udział w tej licytacji, poza tymi, którzy są wykluczeni ze względu na przepisy. Warunkiem jest wpłacenie odpowiedniej wysokości wadium. Licytacja może odbyć się w miejscu zamieszkania dłużnika, ale dopuszczalne jest także biuro komornika oraz każde inne wyznaczone przez niego do tego miejscu.

Jakie są warunki przystąpienia do licytacji?

Najważniejszym warunkiem dotyczącym przystąpienia do licytacji są pieniądze, a więc wniesienie odpowiedniego wadium we wskazanej kwocie. Wadium często nazywane jest także rękojmią i stanowi zabezpieczenie na wypadek, gdyby zwycięzca przetargu lub licytacji ostatecznie zrezygnował z wykupu wylicytowanego elementu majątku. Zazwyczaj jest to 10% ceny wywoławczej nieruchomości, która stanowi obiekt licytacji komorniczej. Kwota ta musi zostać wpłacona bezpośrednio w kancelarii komorniczej lub na numer konta podany w obwieszczeniu najpóźniej w dzień przed zaplanowaną licytacją. W przypadku, gdy dana osoba nie dokona zakupu, pieniądze są jej zwracane. Zwrot nie dotyczy jedynie zwycięzcy licytacji, a kwota, którą musi zapłacić za wybrany element majątku, jest pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium.

Jak przebiega licytacja?

Licytacja komornicza nadzorowana jest przez sędziego, natomiast prowadzona jest przez komornika. W sytuacji, gdy w pierwszym terminie licytacji nikt nie wyrazi chęci zakupu, wyznaczany jest kolejny termin przeprowadzenia tego procesu. Prawo wskazuje, jaka jest cena wywoławcza. Jeśli obiektem licytacji jest nieruchomość, cena wywoławcza nie może być niższa niż 3/4 oszacowanej wartości. Z kolei, gdy licytacja odbywa się już w drugim terminie – kwota nie może być niższa niż 2/3 tej kwoty. Drugi termin licytacji wskazuje także, że wierzyciel ma prawo do przejęcia nieruchomości na własność za cenę wywoławczą. W sytuacji, gdy nie skorzysta z tej możliwości, postępowanie jest umarzane. Dopiero po upływie kolejnych 6 miesięcy, możliwe jest wznowienie sprawy.

Ruchomości, które mogą stanowić przedmiot licytacji komorniczej to antyki i dzieła sztuki, biżuteria, łodzie i jachty, zegarki, maszyny rolnicze, maszyny i materiały przemysłowe, meble motycykle i skutery, odzież, sprzęt komputerowy, sprzęty AGD i RTV,  przyczepy, samochody i inne pojazdy, surowce i inne przedmioty posiadające wartość rynkową.

Nieruchomości, które mogą stanowić przedmiot licytacji komorniczej to przede wszystkim grunty, domy, garaże i miejsca postojowe, mieszkania, lokale użytkowe, magazyny, hale oraz inne nieruchomości.

Ze składników majątkowych ogólne sposoby egzekucji to:

  • ruchomości,
  • zwierzęta,
  • rachunków bankowych,
  • wynagrodzenia za pracę lub z wierzytelności,
  • nieruchomości lub innych praw majątkowych.

Skuteczność licytacji komorniczych

O wiele mniejszym zainteresowaniem cieszą się sprzęty AGD i RTV w licytacjach komorniczych, niż biżuteria, mieszkania czy samochody. Zapewne spowodowane jest to faktem, iż sprzęty tanieją z roku na rok, więc ludzie nie chcą ich licytować. Na pewno najpopularniejsze są licytacje nieruchomości i to w nich bierze udział najwięcej osób. Na aukcjach komorniczych można nabyć nieruchomości w bardzo dobrych cenach i rzadko zdarza się, aby nie zostały one sprzedane.

Jak dowodzi powyższy artykuł, w sytuacji, gdy licytacja komornicza zostanie zatwierdzona, dłużnik, którego licytacja dotyczy, nie ma już możliwości uniknięcia postępowania komorniczego. Możliwość negocjacji i uporządkowania sytuacji finansowej istnieje natomiast na etapie windykacji polubownej, co staramy się regularnie podkreślać w naszych artykułach. To właśnie dlatego etap windykacji polubownej jest swojego rodzaju szansą na opanowanie zaległych zobowiązań i wyjście z zadłużenia.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł był pomocny. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu osobistego.

Zespół EWRA Sp. z o.o.