Jakie prawa przysługują windykatorowi?

Niedawno pisaliśmy o obowiązkach windykatora. Dziś chcielibyśmy zwrócić uwagę na jego prawa.

Windykator, wykonując zawodowe obowiązki, musi przestrzegać przysługujących mu praw i kategorycznie nie może wychodzić poza obszar swoich kompetencji. Należy bowiem zawsze pamiętać, że windykator nie jest funkcjonariuszem państwowym, a co za tym idzie – nie przysługują mu uprawnienia komornika, policjantów czy też przedstawicieli prokuratury i sądu. Windykator działa w imieniu wierzyciela, którym może być przykładowo bank lub firma telekomunikacyjna. Z firm windykacyjnych korzystają osoby, które z jednej strony nie potrafią efektywnie odzyskać swoich należności, a z drugiej – po prostu nie chcą brać na siebie takiej odpowiedzialności. Windykator w imieniu wierzyciela staje się pośrednikiem
między nim a osobą zadłużoną, aby ta spłaciła należne zobowiązanie.

Aby podjąć próbę odzyskania należności, windykator musi najpierw skontaktować się z dłużnikiem. W obecnych czasach istnieje wiele sposobów komunikacji, które również są wykorzystywane w pracy windykatora. Windykator ma pełne prawo kontaktować się z dłużnikiem telefonicznie – może zarówno zadzwonić, jak i wysłać SMS – aby ustalić warunku spłaty pożyczki. Innym sposobem komunikacji jest wysłanie wiadomości elektronicznych. Windykator może odwiedzić również dłużnika w domu bądź w siedzibie jego firmy, jednak osoba zadłużona nie ma żadnego
obowiązku, aby wpuścić go do środka. Tym samym windykator nie ma prawa wejść do środka bez wyraźnego zaproszenia.  

Podczas prowadzenia rozmów z dłużnikiem windykator musi starać się rozwiązać sprawę polubownie i nie ma prawa uciekać się do gróźb czy też nękania. W związku z tym nie może on nakazać dłużnikowi spłaty zaległych należności ani też zająć jego mienia. Windykator ma za zadanie zaoferować osobie zadłużonej polubowne rozwiązanie jej problemów finansowych. Windykator ma prawo stosować różne techniki negocjacji,
aby ustalić z dłużnikiem plan spłaty zobowiązania. Należy jednak podkreślić, że spłata należności przez osobę zadłużoną powinna być dobrowolna, więc windykator nie może prowadzić sprawy w taki sposób, aby wymusić wbrew woli dłużnika spłatę długu.

Jako eksperci w zakresie windykacji i dbania o płynność finansową przedsiębiorstw służymy pomocą w zakresie odzyskiwania należności od kontrahentów. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Zespół EWRA Sp. z o.o.