System EC Easy Collect WIND w zarządzaniu należnościami

W naszych postach bardzo często przewija się temat zarządzania należnościami. Jest to naszym zdaniem jeden z ważniejszych aspektów zarządzania finansami przedsiębiorstw. Zarządzanie należnościami to nic innego jak sprawowanie kontroli nad płatnościami od naszych kontrahentów. Co istotne – terminowymi płatnościami. W Ewrze oferujemy naszym Klientom możliwość korzystania z Systemu EC Easy Collect WIND w tym aspekcie.

Wspomniany system składa się z kilku specyficznych modułów. Są to:

  • Moduł CRM – dedykowany dla kadry zarządzającej i managementu; wspomaga zarządzanie relacją z Klientem, łączy się z kalendarzem, zapewnia możliwość kontrolowania procesów handlowych,
  • Moduł Monitoring – wspomaga stricte zarządzanie należnościami; łączy się z bankowością elektroniczną, generuje automatyczne powiadomienia, dzięki czemu Klient nie musi manualnie kontrolować płatności od swoich kontrahentów;
  • Moduł Windykacja Polubowna – umożliwia rejestrację przebiegu negocjacji z dłużnikami; jest wyposażony w możliwości automatycznych pism i rozliczeń dotyczących wpłat; wyposażony w szerokie narzędzie do raportowania wewnętrznego czynności windykacyjnych i okołowindykacyjnych;
  • Moduł Windykacja Sądowa – skierowany do procedowania spraw na etapie sądowym; zintegrowany w pełni z Elektronicznym Postępowaniem Upominawczym, co umożliwia kompleksową współpracę z s-Sądem; pozwala na gromadzenie dokumentów na etapie sądowym, również uzupełniony o narzędzie do raportowania wewnętrznego;
  • Moduł Windykacja Komornicza – dedykowany do wsparcia obsługi spraw na poziomie egzekucji komorniczych; pozwala na pełną kontrolę terminowości, zawiera wachlarz rozwiązań dostosowanych do przepisów prawa;
  • Moduł Księgowy – jest uzupełnieniem całego oprogramowania EC Easy Collect w aspekcie fakturowania i księgowości; umożliwia łączenie baz danych dotyczących kontrahentów i wystawionych faktur;
  • Moduł Raport – bogaty w szerokie możliwości dotyczące analizy danych wewnętrznych; jest dopasowywany do indywidualnych potrzeb Klienta;
  • Moduł Kontroli Operatorów – dedykowany dla osób zarządzających pracą zespołów w celu nadzorowania pracy i wspierania podwładnych w codziennych obowiązkach.

Jak widać, system EC Easy Collect WIND posiada wiele funkcjonalności, które można ze sobą łączyć i parametryzować na specyficzne potrzeby powstałe w aspekcie zarządzania firmą. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu osobistego.

Zespół Ewra Sp. z o.o.