Jak spłacać długi gdy brakuje na to pieniędzy

Branża windykacyjna to jedna z tych branż, na które Covid ma ogromny wpływ. Ilość windykowanych przez nas firm, które nie dysponują środkami pieniężnymi na spłatę długów, rośnie z miesiąca na miesiąc. W tak trudnej sytuacji, w której znajduje się obecnie wiele przedsiębiorstw, same chęci nie wystarczą by przetrwać, zwłaszcza, gdy obroty spadają drastycznie a środków pieniężnych brakuje nawet na prąd.

Powyższa sytuacja jest bardzo ciężka, zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzyciela, u którego brak płatności ze strony kontrahenta powoduje kolejne problemy – jest to pewnego rodzaju domino. Ratunkiem w tego typu przypadku może być elastyczność wierzyciela w zakresie rozliczenia barterowego. Barterowa spłata długu może polegać na odpracowaniu długu – na przykład, kiedy wierzyciel wynajmuje regularnie firmę transportową, a dłużnik posiada pojazdy i kierowców i ma szansę wykonać dla wierzyciela usługę bezpłatnie – na poczet spłaty swoich zobowiązań. Kolejnym przykładem może być wynajęcie dla wierzyciela swoich pracowników, którzy będą w stanie wykonywać nowe obowiązki o ile mieści się to w zakresie ich kompetencji i uprawnień.

Kolejnym rozwiązaniem, jakie może pomóc obu stronom, jest spłata długu nie poprzez środki finansowe, lecz poprzez inne aktywa, takie, jak pojazdy, sprzęt IT, sprzęt RTV a nawet wyposażenie (meble). Wystarczy odpowiednio takie aktywa wycenić (tj. ustalić ich wartość za obustronnym porozumieniem) i ułożyć odpowiedni harmonogram spłat (przekazania ich wierzycielowi).

Co chcemy przekazać w dzisiejszym artykule to to, że mimo trudnej sytuacji istnieją możliwości, by zminimalizować problemy zadłużenia po stronie dłużnika i wierzyciela. Wszystko sprowadza się do dobrej woli obu stron, elastyczności i zrozumienia.

Każda próba podjęcia rozmowy jest naszym zdaniem lepszym pomysłem, niż bierność, dlatego zachęcamy do szukania rozwiązań, a w przypadku potrzeby przeprowadzenia całego procesu przez doświadczonych profesjonalistów, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zespół EWRA Sp. z o.o.