monitoring naleznosci

Jak wygląda przebieg licytacji komorniczej?

Jak wygląda przebieg licytacji komorniczej? Licytacja komornicza to licytacja ruchomości i nieruchomości z majątku dłużnika. Przebieg tego procesu został opisany przez prawodawcę i nie można wskazać zbyt wielu odstępstw od wskazywanych praw. Licytacja komornicza posiada sztywne ramy, których należy się trzymać, a cały proces jest praktycznie pozbawiony zależności od wierzyciela czy dłużnika. Licytacja komornicza – …

Jak wygląda przebieg licytacji komorniczej? Read More »

Jak uchronić się przed nieuczciwym kontrahentem

Przedsiębiorcom często zdarza się nawiązać współpracę z kontrahentem, który okazuje się nie być w pełni uczciwy. Konsekwencją zwlekania z płaceniem zobowiązań są tworzące się w firmach zatory finansowe. Istnieje możliwość zmniejszenia tego ryzyka, dzięki sprawdzaniu wiarygodności kontrahentów w rejestrach. Dlatego też powinno stosować się odpowiednie zapisy w umowie oraz poznać swoje prawo do ubiegania się …

Jak uchronić się przed nieuczciwym kontrahentem Read More »

Czy współpraca z firmą windykacyjną się opłaca?

Bardzo duża grupa Polaków posiada długi. Generowane przez nie koszty związane są przede wszystkim z tym, czy są spłacane regularnie i zgodnie z ustaleniami z wierzycielem. Długi pociągają za sobą zobowiązania, a najważniejszym z nich jest należność, którą dłużnik winien jest wierzycielowi i jest to bazowa kwota, od której uzależnione są wszelkie powstające koszty. Przedsiębiorcy, …

Czy współpraca z firmą windykacyjną się opłaca? Read More »

Wcześniejsza spłata długu – czy warto?

Pożyczki i kredyty są powszechną formą finansowania działalności gospodarczej. Najczęściej pożyczki są bardzo proste do pozyskania, bez większych komplikacji. Pożyczkobiorca może uzyskać pieniądze nawet w ciągu piętnastu minut od podpisania umowy. Jednakże nie zmienia to faktu, że jest to obciążenie dla płynności finansowej podmiotu gospodarczego oraz budżetów firmowych, które sięgają po dodatkowe środki pieniężne. Często …

Wcześniejsza spłata długu – czy warto? Read More »

wykup długu

Jak firma windykacyjna może wejść w posiadanie czyjegoś długu

Windykacja zaległych należności jest niezbędna, aby każda firma mogła dalej funkcjonować. Nieuiszczanie wpłaty przez zadłużonego może sprawić, że firma straci płynność finansową. Dlatego każdy konsument musi wywiązywać się z zaciągniętych zobowiązań. Firmy windykacyjne prowadzą współprace z wierzycielami pierwotnymi, czyli z bankami, firmami telekomunikacyjnymi oraz innymi wierzycielami jak dostawcy energii elektrycznej czy wody. To te firmy …

Jak firma windykacyjna może wejść w posiadanie czyjegoś długu Read More »

Jak Polacy oszukują komorników

Polacy potrafią znaleźć wiele sposobów, aby oszukać komornika. Nie jest to odpowiednie zachowanie, jednakże jest często praktykowane. W dzisiejszym artykule postanowiliśmy przedstawić najpopularniejsze sposoby, które stosują Polacy próbujący przechytrzyć komornika. Niestety, uciekanie od spłacenia długu jest jednym z najgorszych możliwych postępowań, które może zastosować dłużnik w czasie postępowania egzekucyjnego.  Wszelkie ukrywanie, niszczenie składników majątku może …

Jak Polacy oszukują komorników Read More »

Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest jawnym rejestrem, który ujęty jest w systemie teleinformatycznym i zawiera dane na temat osób fizycznych i organizacji niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Rejestr ten bazuje na przepisach Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Krajowy Rejestr Zadłużony stanowi najlepsze źródło wiedzy o osobach fizycznych i prawnych oraz podmiotach organizacyjnych, które nie mogą być …

Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych Read More »

Wyłudzenia gospodarcze – jak się przed tym uchronić?

Lata doświadczenia w branży windykacyjnej pozwoliły nam zaobserwować wiele problemów poza sprawami zaległości płatniczych, z jakimi borykają się nasi Klienci. Od ponad 5 lat regularnie docierają do nas historie poważnych wyłudzeń gospodarczych, które zagrażają naszym Klientom. W naszym dzisiejszym artykule chcielibyśmy jeszcze raz naświetlić ten problem i podpowiedzieć, jak ustrzec się przed taką sytuacją. Najważniejsza …

Wyłudzenia gospodarcze – jak się przed tym uchronić? Read More »

Dokumenty przydatne do rozpoczęcia windykacji sądowej i egzekucyjnej

W naszym ostatnim artykule pisaliśmy o tym, jakie dokumenty mogą przydać się do rozpoczęcia windykacji polubownej, od której warto rozpocząć, podejmując próbę odzyskania zaległych należności od kontrahenta. Jeśli windykacja polubowna nie przyniesie efektu, sprawę zaległości płatniczych można skierować do sądu i w ten sposób wyegzekwować swoje należności. W dzisiejszym artykule skupimy się na tym, jakie …

Dokumenty przydatne do rozpoczęcia windykacji sądowej i egzekucyjnej Read More »

nota obciążeniowa

Czym jest nota obciążeniowa i jak ją wystawić?

Nota obciążeniowa jest spotykana w obrocie gospodarczym znacznie rzadziej, niż faktura. Nota obciążeniowa, zwana też często notą księgową, to prosty dokument wystawiany w celu wykazania operacji, których przedsiębiorca nie może wykazać za pomocą faktury. W skrócie – nota obciążeniowa dokumentuje przychody lub koszty, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Jaki jest cel wystawiania noty obciążeniowej? …

Czym jest nota obciążeniowa i jak ją wystawić? Read More »