Skup wierzytelności

Skupujemy wierzytelności, których podstawą jest obrót gospodarczy (sektor B2B). Skupujemy należności wynikające z faktur VAT, not odsetkowych a także innych rozliczeń miedzy przedsiębiorcami. Wyceny wierzytelności dokonujemy w oparciu o kwotę zobowiązania, jego przeterminowanie, dokumenty posiadane przez Wierzyciela oraz sytuację finansową i prawną dłużnika.

Świadczymy również usługę czyszczenia bilansu tj. skup wierzytelności nierokujących na spłatę.